Landskonference

På de pædagogiske konsulenters landskonference, der blev afviklet i dagene 12. og 13. april på Hotel Nyborg strand, deltog 91 pædagogiske konsulenter fra hele landet.

Konferencens tema var Forskning og ny viden.

Jan Kampmann, professor i pædagogik fra Roskilde Universitet (RUC) talte om nyere forsknings bidrag til skabelsen af en begrebsmæssig og teoretisk forståelse af de internationale tendenser i feltet Early Childhood Education, samt hvordan vi, gennem denne forståelse, kan udvikle ny praksis og balance i eksisterende interessemodsætninger.

Ole Henrik Hansen, Ph.d. stipendiat ved Institut for didaktik DPU – Århus Universitet talte om nødvendigheden af at udvikle en didaktik, der fremmer inkluderingen af alle 0–3-årige børn. Han mener, at dette bedst opnås ved at tilgodese det enkelte barns behov for voksenkontakt, under dets emotionelle, sociale og kognitive udvikling med en bevidst satsning på sprogudviklingen.

Der var 4 Workshops:

  • At blive til noget: Kulturelle livsbaner og social selektion i daginstitutioner v/ Bent Olsen,
  • Børn seksuelle lege og adfærd i børnehaven v/ Anna Louise Stevnhøj,
  • Pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i vuggestuen v/ Kirsten Elisa Petersen og
  • Ord og billeder på fritidspædagogikken v/ Lene Hørdum Sørensen


På dag 2 kom Søren Østergård, der er Leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR), ph.d. og lektor ved ”Hoyskolen for Teologi og Ledelse” i Oslo. Han gav med afsæt i den seneste forskning et bud på, hvad der pt. er på dagsordenen hos de drenge og piger, der går i såvel SFO og klub.

Christian Gerlach fra DPU – Århus Universitet talte om Hjerneskanningsundersøgelser der peger på, at hjernen er plastisk (formbar), og at dens udvikling i høj grad er betinget af det miljø, individet befinder sig i. Men at der også er forhold i hjernens udvikling, der er givet fra fødslen.

Endelig talte Unni Lind, lektor ved UCC og forfatter, om forskningsprojektet ”Vurdering af tilstanden på daginstitutionsområdet”, som er en kvalitativ temperaturmåling af trends og temaer på området, deres konsekvenser for børnene, samt ikke mindst muligheden for påvirkning af disse trends. Projektet er finansieret af FOAs Pædagogiske Udviklings Fond (PUF).

Til højre kan du hente nogle af de powerpoints, der blev vist på konferencen, samt oplæg fra workshops.