Årsmøde for dagplejeledere og dagplejepædagoger

Temaet for årsmødet for dagplejeledere og dagplejepædagoger 2010 var dagplejens fremtid med fokus på dagplejepædagogernes rolle, funktioner og synlighed.

Kort om årsmødet:

200 dagplejepædagoger og dagplejeledere deltog i årsmødet, som blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 13. og 14. september 2010.

Temaet blev belyst fra mange vinkler. Professor Kurt Klaudi Klausen satte fremtidsperspektiv på den offentlige sektor og de muligheder, dagplejen som offentlig institution har for at udvikle og synliggøre sig.

Sektorformand Jakob Sølvhøj fortalte om FOA's initiativer på at styrke dagplejepædagogernes fag og arbejde, og blev fulgt op af Cand. psych Jaqueline Amholt, som styrede deltagerne gennem et caféseminar, hvor deltagerne kom frem til konkrete indsatsområder og handlemuligheder.

I workshops havde deltagerne mulighed for at gå yderligere i dybden med temaerne og Gunnar Ørskov afsluttede årsmødet med et livsbekræftende og humoristisk foredrag om at blive styrmand i sit eget liv.