Materiale fra tidligere aktiviteter - Pædagogisk

Her finder du materialer fra afholdte arrangementer, seminarer og konferencer i Pædagogisk sektor.

Den 22. - 23. september 2023

 

Kvalitet i dagplejen 2023

 

 

Den 7. september 2021


Kvalitet i dagplejen 2021

Den 3. - 4. juni 2019


Kvalitet i dagplejen 2019

Den 28. - 29. maj 2018

Kvalitet i dagplejen 2018
Temaet for konferencen var den styrkede pædagogiske læreplan

 

den 29.-30.maj 2017

              

Kvalitet i dagplejen 2017
Temaet for konferencen var de pædagogiske læreplaner.

 

6.-7.juni. 
2016


Kvalitet i dagplejen 2016
Temaet for konferencen var de pædagogiske læreplaner.

 

9. maj 
2016


Pædagogiske konsulenters landskonference 2016
Temaet for konferencen var "Pædagogik - Etik - Filosofi og Evidens".

 

23.-24.nov. 
2015

Hotel Nyborg Strand

Konference for dagplejere og dagplejepædagoger / pædagogisk sektor
Temaer: Gæsteplejen, Uddannelse, Elektroniske tilsyn, Styrkelse af relationer og Modtagelse af flygtningebørn.

 

20. og 21. april 2015

Hotel Nyborg Strand

Kvalitet i dagplejen 2015
På landskonferencen var der særligt fokus på didaktik i dagplejen og på den viden om 0-2 årige børns udvikling, som er nødvendig for at kunne arbejde didaktisk.
   

12.-13. maj
2014

Hotel Nyborg Strand

Kvalitet i dagplejen 2014
Deltagerne på konferencen kunne blandt andet høre oplæg om ny forskning af stress blandt 1-3 årige børn, samt om uddannelse og inklusion.

   

7.-8. maj
2014

Hotel Nyborg Strand

Pædagogiske konsulenters landskonference 2014
Temaet for konferencen var "Konsulenter på vej".

13.-14. april
2013

Hotel Nyborg Strand

Kvalitet i dagplejen 2013
Konferencen bød blandt andet på seneste nye forskning, workshops, debat og ministerbesøg. 

10.-11. april
2013

Hotel Nyborg Strand

Pædagogiske konsulenters landskonference 2013
Temaet for konferencen var "Pædagogik - Kreativitet - Fællesskab".

18. marts
2013

IDA Mødecenter, København

Vuggestuekonference 2013
Temaet for konferencen var "Den gode vuggestue"  

 

29. januar
2013

Hotel Nyborg Strand

Temadag for dagplejeledere 2013
Temaet for konferencen var, hvordan vi synliggør dagplejen som et moderne pasningstilbud.

 

18.-19. april
2012

Hotel Nyborg Strand

Pædagogiske konsulenters landskonference 2012
Temaet for konferencen var "Barndom - Lærdom".

16.-17. april
2012

Hotel Nyborg Strand

Kvalitet i Dagplejen 2012 
Konferencen havde fokus på de 0-2 årige børns motorik og sprog, og derudover gæstepleje, teamorganisering af dagplejepædagoger, madmod og videndeling.

25. august
2011

Konference: Forandring og forankring
Om tilstanden på daginstitutionsområdet.

2.-3. maj 2011

Hotel Nyborg Strand

Kvalitet i dagplejen 2011
Årets temaer var dagplejepædagogens rolle, sproglæring, børn i udsatte positioner, samt kost og motion i dagplejen.

12.-13. april 2011

Hotel Nyborg Strand

Pædagogiske konsulenters landskonference 2011
Temaet for konferencen var Forskning og ny viden.

13.-14. september 2010

Hotel Nyborg Strand

Årsmøde for dagplejeledere og dagplejepædagoger
Temaet for årsmødet for dagplejeledere og dagplejepædagoger 2010 var dagplejens fremtid med fokus på dagplejepædagogernes rolle, funktioner og synlighed.

 

17.-18. maj 2010

Hotel Nyborg Strand

Kvalitet i dagplejen
Landskonference for alle, der interesserer sig for dagplejen og dens udvikling.


21.-23. april 2010

Fuglsøcentret, Knebel

Superhelteakademiet
Pædagogiske konsulenters landsmøde 2010, der blev holdt med "Teori U" som ramme.


10. februar 2010

Ingeniør-foreningens Mødecenter

PUF-konference 2010: Ord og billeder
Præsentation af udvalgte forsknings- og udviklingsprojekter der har modtaget støtte fra fonden eller Pædagogisk Sektor i FOA


26. januar 2010  

Hotel Nyborg Strand

Temadag for ledere og souschefer i dagplejen
Fokus på de konkrete udfordringer, som dagplejelederne og souscheferne oplever i deres hverdag


   

22.-23. juni 2009

Hotel Nyborg 
Strand

Landskonference 2009: Kvalitet i dagplejen
Om dagplejepædagogik, etik i dagplejen, arbejdet med udsatte børn og forældresamarbejde.


   

19.-20. juni 2008

Hotel Nyborg strand

Landskonference 2008: Kvalitet i dagplejen
Om socialt udsatte børn i dagplejen, om mindre skældud og om konflikter eller mangel på samme mellem forældre og personale i daginstitution og dagpleje.


   
2. maj 2007

Odense Congress
Center
Stormøde for lokale tillidsfolk om kommunernes økonomi (PDF)
BUPL, Danmarks Lærerforening og FOA indkalder til stormøde, hvor vi diskuterer en fælles indsats for tilstrækkelige 2008-budgetter.