Landskonference for pædagogiske konsulenter 2015 (AFLYST)

De pædagogiske konsulenter i Region Midtjylland og FOA - Fag og Arbejde inviterer til landsmøde den 6. - 7. maj 2015

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Målgruppe: Konsulenter
Pris: For FOA-medlemmer kr. 3.500 og ikke FOA-medlemmer kr. 4.300

Tilmelding via
arbejdsgiver
                 Medarbejder(e)

Her kan arbejdsgiver tilmelde medarbejdere. Husk at angive EAN-nummer til elektronisk faktura. Ved tilmelding af FOA-medlem skal cpr. nr. oplyses.

 


Indhold:

Der er tale om en åben konference hvor både pædagogiske konsulenter, der er medlem af FOA og andre konsulenter på 0-18 års området, er indbudt til at deltage.

Temaet for konferencen "Fremtidens konsulent" - hvordan skal konsulenten møde fremtidens udfordringer?

Konferencens overordnede temaer:

  • Inddragelse af ny viden og forskning, herunder implementering af programmer med fokus på effekt
  • Tværfaglighed i konsulentarbejdet, som 0-18 års perspektiver kræver internt i organisationen, samt sammenhængene med eksterne samarbejdsparter, som f.eks. kulturinstitutioner
  • Konsulentens rolle, funktion og identitet i forhold til opgaveløsningen i sammenhængen mellem praksisfeltet og det omgivende samfund, herunder det politiske system

Der vil blive vekslet mellem oplæg, refleksion og udveksling i forskellige grupper

Se programmet