Konference om magtanvendelse den 5. februar 2015

FOA afholder konference om forebyggelse af magtanvendelse.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9759-15-00-20
Tid: til
Sted: First Hotel Høje Tåstrup
Målgruppe: Ledere og medarbejdere fra ældreområdet og socialpsykiatrien. Lige fra medarbejdere i plejeboliger og botilbud til sagsbehandlere og konsulenter. Alle er velkomne, hvad enten du er medlem af FOA eller ej.
Pris: Kr. 1.350,00 incl. moms.

Tilmelding via
arbejdsgiver
                 Medarbejder(e)

Her kan arbejdsgiver tilmelde medarbejdere. Husk at angive EAN-nummer til elektronisk faktura. Ved tilmelding af FOA-medlem skal cpr. nr. oplyses.

 


Indhold:
Hvis en medarbejder fastholder en borger i en plejesitation, er det ikke fordi medarbejderen ønsker at anvende magt. Det sker oftest på grund af manglende kendskab til metoder, der kan forebygge magtanvendelse. Derfor sætter konferencen skarpt på metoder og redskaber, men også på at synliggøre vigtigheden af at indberette magtanvendelse som metode til at skabe læring. Temadagen indeholder bl.a. oplæg om: lovgivningen på området, omsorgspædagogik som metode, rammer og værdigrundlag og at forebygge magtanvendelse hos udadreagerende beboere.

 

Se program