Inspirationsaften om motorik og sprog for de 0-2 årige

Kom til inspirationsaften om motorik og sprog!

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Foregår flere steder i landet. Tjek arrangementet for datoer og tidspunkt.
Målgruppe: Pædagogisk personale i dagpleje og vuggestue, studerende på de pædagogiske uddannelser, pædagogiske konsulenter og dagtilbudschefer.

BUPL, FOA og KL inviterer i regi af Fremfærd Børn til inspirationsaften om arbejdet med de 0-2 åriges motorik og sprog.

Du vil:

  • Møde motorisk konsulent Nanett Borre, der fortæller om hvorfor den motoriske udvikling er vigtig for den sproglige udvikling.
  • Møde Danmarks Evalueringsinstitut, der giver et overblik over forskningen på området.
  • Få masser inspiration til arbejdet med motorik og sprog i vuggestuen og dagplejen.

På inspirationsaftenen præsenterer vi også det nye pædagogiske univers motorikogsprog.dk, som går i luften 1. marts. Hjemmesiden bliver fyldt med inspiration, konkrete aktiviteter og viden, der understøtter og inspirerer til arbejdet med de 0-2 åriges motoriske og sproglige udvikling.

Datoer og tilmelding
Inspirationsaftenen er målrettet det pædagogiske personale i dagpleje og vuggestue, studerende på de pædagogiske uddannelser, pædagogiske konsulenter og dagtilbudschefer. Arrangementet er gratis og afholdes seks forskellige steder i landet.

14. marts kl. 18 - 21
UCC, Sydhavnen

15. marts kl. 18 - 21
UC Sjælland, Campus Roskilde

16. marts kl. 18 - 21
UC Lillebælt, Odense

11. april kl. 18 - 21
UC Syd, Kolding

12. april kl. 18 - 21
VIA University College, Århus

25. april kl. 18 - 21
UCC, Bornholm

Klik her og tilmeld dig inspirationsaften (tilmelding sker efter først-til-mølle princippet)

Projekt Motorik og Sprog
Inspirationsaftenen er et led i projektet Motorik og Sprog, som BUPL, FOA og KL laver sammen i regi af Fremfærd Børn. Formålet med projektet er, at styrke det pædagogiske arbejde med børnenes motoriske og sproglige udvikling i dagplejen og vuggestuen gennem lettilgængelig viden og inspiration.

Projektet fokuserer på koblingen mellem kroppen, sanserne og sprogtilegnelsen på en måde, der tydeliggør, hvordan motorikken er barnets vej ind i sproget. Projektet giver viden og inspiration både til justering og ændring af den daglige praksis, og til konkrete forløb som for eksempel sanglege.

En vigtig forudsætning i projektet er, at det ikke skal give anvisninger, som kræver der laves en masse om i hverdagen. Tværtimod er udgangspunktet at give inspiration til, hvordan man med anvendelse af eksisterende rum og materialer kan ændre eller justere den pædagogiske praksis, så den flugter med den viden om motorisk og sproglig udvikling, som projektet bibringer.

Det pædagogiske univers www.motorikogsprog.dk samler projektets resultater, og er tilgængeligt for alle pr. 1. marts.