Ordentlig rengøring

Flere medarbejdere og flere fagligt uddannede kan sikre ordentlig rengøring og god hygiejne - og nedbringe antallet af infektioner og dødsfald. Hvert år dør der 3.000 af infektioner, de har fået på hospitalerne. Dét tal skal vi have ned.

Det skal du vide:

Ordentlig rengøring skal prioriteres

Pia Heidi Nielsen er formand for Kost- og Service-sektoren i FOA, og hun er ikke i tvivl: God hygiejne og rengøring er lig med færre indlæggelser, sygedage og dødsfald.

 

Store forskelle i kommuners prioritering af rengøring

Der er blevet gjort langt mere og bedre rent i både ældreplejen, på skolerne og i dagtilbuddene landet over i de halvandet år, coronaen har buldret løs. Effekten har været massiv. Det er lykkedes at begrænse smitteudbrud blandt ældre og børn ved at sikre en grundig rengøring.

Viden om effekten af ordentlig rengøring

Sådan kan kommunerne løfte rengøringen:

Hygiejnisk rengøring efter Seruminstituttets retningslinjer