Køn- og aldersfordeling for erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever)

FOAs medlemmer fordelt på køn og sektor samt alder, erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) pr. 31. august 2021.

Erhvervsaktive fordelt på køn og sektor

Fordeling på alder