Pressemeddelelse

Så nemt kan vi skaffe 1.600 flere til ældreplejen

Ældreplejen er ramt af massive rekrutteringsudfordringer. Alligevel får mange deltidsansatte FOA-medlemmer nej til at gå op i tid. Vi er nødt til at indføre en ret til fuldtid, hvis vi vil problemerne med manglende bemanding til livs, siger FOA-formand Mona Striib.

Manglen på medarbejdere i ældreplejen er stor, og den bliver kun større i årene, der kommer, i takt med at vi bliver flere ældre i samfundet. En del af medarbejdermanglen kan dog løses uden større anstrengelser.

For hver syvende deltidsansatte i ældreplejen vil gerne op i tid. Det viser en undersøgelse, FOA har foretaget blandt medlemmer, der arbejder i ældreplejen. Flere end 1.000 deltidsansatte medlemmer er blevet spurgt, og heraf svarer 14 pct., at de godt kunne tænke sig flere faste ugentlige timer, end de har nu.

”For mig at se er det helt hen i vejret, at arbejdsgiverne ikke udnytter denne her utroligt lavthængende frugt. Jeg vil gerne opfordre til, at vi sætter i gang med det samme, og hvis ikke arbejdsgiverne selv kan finde ud af det, så kunne vi passende indføre en ret til fuldtid, så de medarbejdere, der har lyst og overskud, kan få flere timer,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

FOAs medlemsundersøgelse viser også, at størstedelen af de 14 pct., der ønsker flere timer, allerede har undersøgt muligheden for dette. Men godt og vel halvdelen har fået at vide, at det ikke er muligt på deres arbejdsplads.

”Det ene øjeblik skriger arbejdsgiverne efter kvalificeret arbejdskraft, og det andet øjeblik siger de nej til det samme. Rekrutteringsudfordringerne taget i betragtning giver det meget lidt mening på den måde at afslå den ekstra arbejdskraft, der tilbyder sig helt frivilligt,” siger Mona Striib.

Ifølge FOAs beregninger vil man kunne skaffe, hvad der vil svare til tæt på 1.600 flere fuldtidsansatte, hvis man tilbød 37 timer til alle de deltidsansatte i ældreplejen, der ønsker at gå op i tid. Selvom det ikke løser alle rekrutteringsproblemerne, bør man udnytte de muligheder, der tilbyder sig, mener FOAs formand:

”Vi forsøger på alle mulige forskellige måder at komme medarbejdermanglen til livs. FOA har fx et fuldtidsprojekt sammen med Kommunernes Landsforening, og så er der de igangværende trepartsforhandlinger, der ligeledes har til formål at skaffe mere arbejdskraft. Men at arbejdsgiverne ikke udnytter det åbenlyse potentiale, der ligger lige for næsen af dem, giver simpelthen ingen mening,” siger Mona Striib og peger på, at flere ansatte på fuldtid desuden vil sikre de ældre en bedre pleje, da der vil være større kontinuitet og færre nye ansigter i de ældres liv.

FOA afholder i dagene 20.-23. november kongres, hvor retten til fuldtid blandt meget andet skal debatteres i forbindelse med udformningen af forbundets mål og visioner for de næste fire år.