Pressemeddelelse

FOA hiver 1,2 milliarder kroner hjem til medlemmerne

I løbet af små fire år har FOA skaffet medlemmerne mere end en milliard kroner i erstatning i forbindelse med arbejdsskadesager. Der er brug for at stramme gevaldigt op på arbejdsmiljøet, mener forbundssekretær Maria Klingsholm.

Det er vigtigt at have en stærk fagforening i ryggen, hvis uheldet er ude, og man rammes af en arbejdsskade. En opgørelse, FOA har lavet i forbindelse med forbundets igangværende kongres, viser, at der hentes enorme summer hjem til medlemmer, der på den ene eller anden måde er blevet ramt af en arbejdsskade.
 
FOA har siden 2020 registreret udfaldene af de arbejdsskadesager, man har kørt for medlemmerne, og den samlede sum rundede tidligere i år én milliard kroner i erstatning. Ifølge forbundssekretær Maria Klingsholm vidner det om, at der fortsat er massive problemer med arbejdsmiljøet:
”Arbejdsmiljøet er simpelthen ikke godt nok. De enorme summer dækker jo over helt almindelige lønmodtagere, der kommer til skade, og nogle desværre i meget alvorlig og invaliderende grad. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø, og det her peger i retning af, at der er nogen, der ikke lever op til det ansvar,” siger hun.
Hun understreger, at arbejdsgiverne naturligvis ikke har til hensigt at udsætte medarbejderne for arbejdsskader. Men i en hverdag med travlhed, mangel på medarbejdere og fysisk og psykisk krævende jobs, kan arbejdsmiljøet ryge i baggrunden, og det er netop det, der ikke må ske:
”Jo større pres der er på medarbejderne, jo vigtigere er det at sikre det gode arbejdsmiljø. Og set i en samfundskontekst, hvor man på både det offentlige og det private arbejdsmarked skriger efter flere kolleger, kan et bedre arbejdsmiljø altså frigive rigtig mange hænder af den simple grund, at sygemeldingerne som følge af arbejdsskader bliver kortere og færre,” siger Maria Klingsholm.
Forbundssekretæren peger på, at de store summer, FOA skaffer medlemmerne, vidner om, at et dårligt arbejdsmiljø er dyrt for både arbejdsgivere og lønmodtagere:
”For arbejdsgiverne koster det her i kroner og øre, og det er ikke billigt! Jeg bekymrer mig dog mest om de menneskelige omkostninger, det har for det enkelte FOA-medlem, der rammes af en arbejdsskade og hvis erhvervsevne pludselig reduceres på grund af manglende forebyggelse og et nedslidende arbejdsmiljø. Samtidig viser tallene, at det kan svare sig at have en stærk fagforening i ryggen, når uheldet er ude. Men det er klart, at jeg hellere så, at pengene blev brugt på forebyggelse fremfor erstatning,” siger Maria Klingsholm.
At have en fagforening i ryggen bliver endnu vigtigere nu, hvor Folketinget ventes at stemme en ny arbejdsskadereform igennem. Den vil nemlig betyde, at man som skadelidt lønmodtager fremover har en frist på kun et år til at få en forkert afgørelse i sin arbejdsskadesag indbragt for domstolene, og det er de færreste, der har penge til at betale en advokat for det arbejde.
”I praksis bliver det mere eller mindre umuligt for lønmodtagere at køre arbejdsskadesager på egen hånd. Så også af den grund giver det rigtig meget mening at være medlem af en fagforening. Ja, faktisk helt essentielt,” siger Maria Klingsholm.
Den nye arbejdsskadereform ventes at blive stemt igennem i Folketinget torsdag den 23. november. FOAs igangværende kongres afsluttes samme dag.