Spareforslag: Velfærdsteknologi

Tegning af hjemmehjælper, der kigger til sovende ældre
Særligt for tillidsvalgte

 

Hvad er velfærdsteknologi? 

Der indføres mange former for velfærdsteknologi i disse år. Vasketoiletter, spiserobotter, loftlifte og telemedicin er eksempler på ny teknologi og hjælpemidler, som især indføres på social- og sundhedsområdet.

En del af den nye teknologi kan aflaste medarbejderen fra tunge løft og besværlige arbejdsstillinger. Og en del af den nye teknologi kan gøre det muligt for borgeren at blive længere tid i eget hjem, fx telemedicin, målinger, rådgivning og støtte over nettet.

Konsekvenser og handlemuligheder

Hvad er jeres erfaring?

Hvis I oplever uhensigtsmæssige konsekvenser af rammebesparelser, kan I sammen med jeres FOA-afdeling tage kontakt til Teamet for offentlig økonomi i forbundet.

Skriv til:

besparelser@foa.dk

Colourbox