Spareforslag: Udbud på ældreområdet

Tegning af løntrin
Særligt for tillidsvalgte

 

Hvad er udbud på ældreområdet? 

I 2013 kom der nye regler om udbud på fritvalgsområdet. Lovændringen gør det enklere for kommunerne at udbyde opgaver og udlicitere på ældreområdet, og mange kommuner er allerede gået i gang.

Udbud på netop ældreområdet indgår ofte som del af budgettet. Det sker blandt andet, fordi politikerne i Kommunernes Landsforening (KL) over for regeringen har forpligtet sig til at pege på besparelsesmuligheder i økonomiaftalen. KL har derfor tilbudt politikerne i de enkelte kommuner en såkaldt potentialeafklaring om besparelsesmuligheder ved udbud.

Kommunerne kan vælge mellem flere alternative muligheder for udbud på ældreområdet:

  • Fortsætte som hidtil med godkendelsesmodellen på fritvalgsområdet
  • Vælge mindst én alternativ fritvalgsleverandør gennem udbud
  • Udbud af opgaven som hovedleverandør i hele kommunen eller i et distrikt
  • Udbud på fritvalgsområdet sammen med andre opgaver på ældreområdet (plejecenter, mad, genoptræning med videre)
  • Udbud alene af de andre opgaver på ældreområdet.

Konsekvenser og handlemuligheder

Hvad er jeres erfaring?

Hvis I oplever uhensigtsmæssige konsekvenser af rammebesparelser, kan I sammen med jeres FOA-afdeling tage kontakt til Teamet for offentlig økonomi i forbundet.

Skriv til:

besparelser@foa.dk

Colourbox