Spareforslag: Rammebesparelser

Rammebesparelser er desværre meget udbredte som en særlig nedskæringsmetode. 
Tegning af mand med snerydder
Særligt for tillidsvalgte

 

Hvad er en rammebesparelse? 

Sparemetoden består i, at kommunen beder alle eller enkelte områder om at spare fx 2 pct. eller x-antal mio. kr. på driftsbudgettet. Politikerne i byrådet siger altså ikke nødvendigvis, hvordan pengene skal findes. Det ansvar skubbes ud til området, og så må man der selv finde ud af, hvordan nedskæringerne skal gennemføres.

I budgetforslaget kan det være formuleret på mange måder. Fx ”Der skal findes rammebesparelser på Park & Vej for 1 mio. kr.” eller: “Administration og ledelse på ældreområdet skal beskæres med 1 pct. i næste års budget”. I en FOA-undersøgelse af budgetterne var der rammebesparelser i 45 ud af 64 kommuner.

Konsekvenser og handlemuligheder

Hvad er jeres erfaring?

Hvis I oplever uhensigtsmæssige konsekvenser af rammebesparelser, kan I sammen med jeres FOA-afdeling tage kontakt til Teamet for offentlig økonomi i forbundet.

Skriv til:

besparelser@foa.dk

Colourbox