Spareforslag

Her kan du læse om de forskellige kendte spareforslag, og hvad konsekvenserne af besparelserne typisk er. 


Tegning, collage: sygehus, dagplejer, gartner, hjemmehjælper


Politikerne levner ikke plads til velfærden
Spareforslag i kommuner og regioner er blandt andet et resultat af den økonomiske politik, som politikerne i regeringen og Folketingets flertal har udstukket. De pålægger kommuner og regioner årlige rammer for drift og anlæg gennem Budgetloven og begrænser samtidig muligheden for at øget skatteindtægterne. Kommuner og regioner bliver holdt i en skuestik, som ofte gør det svært at få pengene til at følge med i takt med flere ældre, flere børn og stigende behov.

Frygt for straf medfører yderligere besparelse
Mange steder må man derfor spare ét sted, hvis man vil bruge mere på velfærd et andet sted.
Kommuner og regioner bliver straffet, hvis de bruger flere penge, end de må. For at undgå det, bruger mange kommuner og regioner lidt mindre end de budgetterer med hvert år. Samlet betyder det at velfærden forringes.

Få mere hjælp til hvordan du arbejder med indflydelse, og hvordan du kan bruge medierne på siderne veje til indflydelse og presseguide.

Vælg et spareforslag

Ved hvert spareforslag beskriver vi, hvad spareforslaget går ud på, og hvad konsekvenserne af besparelsen typisk er. Derudover er der inspiration til, hvad du kan gøre som tillidsvalgt, og hvor du kan finde mere viden.