Presseguide

Pressen er som regel altid interesseret i, hvordan politikernes økonomiske beslutninger påvirker borgere i dit lokalområde.

Brug pressen til at påvirke den lokale debat

I kan bruge pressen til at informere borgerne om, hvordan kommunens eller regionens besparelser kan komme til at påvirke dem, og det kan være med til at starte en debat i offentligheden.

Send et læserbrev, et debatindlæg eller en pressemeddelelse til den lokale ugeavis eller den regionale avis. Husk også at kontakte de regionale tv-stationer. Der er størst mulighed for at få noget i pressen, hvis I kontakter redaktøren eller journalisten direkte og kommer med eksempler på, hvad kommunens besparelser får af konsekvenser for borgerne.

Gode råd

Historier fra jeres arbejdsplads – dokumentation af konsekvenser

 

Det er ikke alting, der er egnet til at blive dokumenteret med tal. Nogen gange er der behov for at vise historien bag tallene frem. Men det kan også være et supplement til tallene at fortælle, hvordan tallene giver sig udslag for rigtige mennesker i virkeligheden. 

 

Historier fra praksis, kan være konkrete begivenheder, som virkelige mennesker har oplevet, eller det kan være en illustrativ historie, der skaber en sammenhæng og en dybere forståelse af en problemstilling.

 

Det er vigtigt at skelne og oplyse helt klart, hvad der er fiktion eller en tænkt situation, og hvad der er virkelighed. Hvis det er en virkelig case, skal I kunne dokumentere det. Men der kan være hensyn til ansatte, der ikke ønsker at stå frem, eller borgere, der er tavshedspligt overfor.

 

Praksishistorier kan fortælle om mange forhold. Her er nogle ideer. Find selv på flere.

  • Hvad skal en dement have hjælp til? Hvordan er dagen for en dement, der får god hjælp? Hvordan er dagen, hvis der ikke er de samme ressourcer?
  • Hvordan kan der tages imod et gæstebarn i dagplejen? Hvilken betydning har det for barnets og forældrenes oplevelse af kvalitet?
  • Hvordan er dagen i en børnegruppe, hvor et eller flere børn ikke trives?
  • Hvilke observationer og opgaver løses samtidig med at en borger får hjælp til rengøring?
  • Hvad kan spares, hvis der er fokus på tidlig opsporing og forebyggelse
  • Hvad sker der ved måltider? Hvilke ernæringsmæssige, hygiejniske, aktivitetsfaglige, genoptrænende m.v. elementer indeholder måltidet? Hvilke problemer opstår der, hvis børn/ældre/patienter ikke spiser nok/det rigtige?
  • Hvilken hjælp og information har patient og pårørende brug for, når en borger kommer hjem fra et sygehusophold? Hvem skal orienteres og inddrages i kommunen? Hvordan bliver situationen efter udskrivning, hvis der ikke er ressourcer nok til at møde behovene?

Læs også FOAs guide til god dokumentation