Mere lighed løfter os alle

Det er gået tilbage for ligheden i Danmark. Toppen stikker af fra bunden. Hvis vi løfter ligheden – inden for områder som fx løn, sundhed, forbrug, uddannelse og pension – så løfter vi også Danmark.

Uligheden har vokset længe nok

Hør FOAs formand, Mona Striib, fortælle om stigende ulighed og løn, og hvad det betyder for vores samfund.

Quiz: Hvad ved du om løn og ulighed?

(vælg OK til alle cookies for at se quizzen)

Lønforskellen mærkes i de små hjem

Vi skal også løfte lønnen for dem, der tjener mindst. Og på velfærds- og sundhedsområderne skal færre medarbejdere gå rundt med en følelse af, at deres løn er uretfærdig i forhold til det ansvar, de tager vare på: Ældre, børn, syge og udsatte.

En liter mælk koster det samme for alle

Selvom prisen på en liter letmælk eller en pose kartofler koster det samme for alle, rammes nogle grupper hårdere end andre, når priserne stiger. Udviklingen viser, at der er stor ulighed i danskernes forbrugsmuligheder.

Mere lighed i alderdommen

Der er stor forskel på, hvor meget vi har optjent i pension, når vi forlader arbejdsmarkedet. Vi skal løfte ligheden, så flere får råd til et velfortjent otium.

Fem års forskel i leveår er for meget

Der er brug for et løft af ligheden, når vi taler om vores sundhed. Det er ikke alle, der har de samme muligheder for at få behandling og hjælp. Og der er stadig stor ulighed i, hvor længe vi danskere lever afhængig af vores uddannelsesbaggrund.

Børn skal kunne nå længere end far og mor

Vi skal også løfte mulighederne for, at alle kan tage en uddannelse. Så løfter vi nemlig forældre, børn og børnebørn – og i sidste ende Danmark.

Løft anerkendelsen af omsorgs-, sundheds- og plejefag

Anerkendelsen af de jobs, der sikrer omsorg og pleje for ældre, syge, børn og udsatte, dén er vigtig, og dén skal løftes, så flere vælger de vigtige jobs.

Meld dig ind i FOA

- og bliv en del af et stærkt fællesskab

Styr på fakta om løn

Løn er ikke en simpel størrelse. Se fakta om lønninger og forbrug, og hvad FOA vil gøre for at skabe mere lighed.

Mere lighed løfter os alle

Uligheden skiller os ad

Danmark har altid været kendt som et meget lige samfund.

Men de seneste år, er der sket en udvikling, der grundlæggende stiller spørgsmålstegn ved, om Danmark i fremtiden vil vedblive med at være et samfund kendetegnet ved samme høje grad af lighed. Den stigende ulighed betyder, at afstanden mellem os danskere vokser – mentalt, kulturelt og geografisk. Med udviklingen risikerer vi også, at forståelsen, respekten og solidariteten for hinanden mindskes. Den højtlønnede mærker måske ikke, at prisen på en liter letmælk eller elpriserne stiger, men det gør mange mennesker med lavere indtægter.

Den forståelseskløft, som uligheden risikerer at skabe mellem folk, kan også få betydning for, hvordan vi i fremtiden indretter den solidariske velfærd. Eksempelvis hvor meget egenbetaling, vi er villige til at acceptere i ældreplejen og daginstitutionerne. Det er nok lettere at forestille sig at betale for et ekstra bad om ugen, hvis man har mange penge til rådighed, end hvis man har få.

Derfor er den voksende ulighed ikke blot et spørgsmål om, hvor meget mere vi hver især kan putte i indkøbskurven, selv om det også er vigtigt. Ulighedsdagsordenen handler om, hvilket samfund vi vil være om 10 år.

FOA vil løfte ligheden i Danmark. Vi mener det, når vi siger: ”Mere lighed løfter os alle”. Det handler om mere lighed i løn, forbrugsmuligheder og anerkendelse af traditionelle kvindefag. Det handler også om at give flere mulighed for at løfte sig via uddannelse og lige adgang til sundhed.