Dagpenge +

Kviksvar om Dagpenge+

Dagpenge+ er PenSams tilbud om lønsikring. Med Dagpenge+ vælger du selv, hvor meget du vil have udbetalt oveni dagpengene, hvor hurtigt og hvor længe.

Oftest stillede spørgsmål om Dagpenge+

Hvem kan tegne Dagpenge+?

For at tegne forsikringen skal du:

 • være medlem af både FOAs fagforening og af FOAs A-kasse
 • være mellem 18 og 65 år
 • give samtykke til, at FOA, FOAs A-kasse og PenSam Forsikring a/s kan udveksle oplysninger til brug for administration af forsikringen.

Hvornår dækker Dagpenge+?

Dagpenge+ udbetales, hvis du som lønmodtager:

 • er ufrivillig ledig. Ved ufrivillig ledig forstås, at ledigheden ikke er selvforskyldt, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Spørg eventuelt FOAs A-kasse, hvis du er tvivl om reglerne.
 • modtager arbejdsløshedsdagpenge fra FOAs A-kasse med en beregnet individuel dagpengesats eller modtager feriedagpenge i ledighedsperioden. Og denne udbetaling fra a-kassen skal dække mindst 60% af den pågældende måneds dagpengeperiode (det vil sige, at udbetalingen skal svare til mindst 22,2 timer pr. uge for en fultidsforsikret, og mindst 60% af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for deltidsforsikrede).
 • har været i 12 måneders ubrudt beskæftigelse, inden du bliver ufrivilligt ledig første gang. De seneste 6 måneder heraf skal ligge efter forsikringens ikrafttræden. Ved senere dækningsperioder skal du inden ledigheden have 6 måneders ubrudt beskæftigelse på mindst 16 timer om ugen.

Hvor meget får du udbetalt?

Du kan få udbetalt fra 1.000 kr. og op til 14.000 kr. før skat oven i dagpengene. Du kan højst få en dækning, der inklusive dagpenge giver dig op til 90 % af din nuværende løn (Beregnet på samme måde som din a-kasse gør det: månedsløn inkl. eget pensionsbidrag, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag).

Hvor længe kan du få penge fra Dagpenge+?

Du vælger selv, om du vil have en dækningsperiode på 3, 6 eller 12 måneder.

Når du har fået Dagpenge+ udbetalt i en hel dækningsperiode, skal du være i beskæftigelse igen i mindst 6 måneder, før du igen kan få udbetalt Dagpenge+. Men hvis du kun får udbetalt Dagpenge+ i en del af den dækningsperiode, du har valgt, og så kommer i arbejde igen i en kortere periode (under 6 måneder), så kan du få udbetalt resten af den dækningsperiode, du ikke fik udbetalt i første omgang, når du bliver ledig igen.

Du kan maksimalt få udbetaling for i alt 3 dækningsperioder. Derefter ophører forsikringen.

Hvad koster Dagpenge+?

Den laveste årlige præmie er 198 kr. For den kan du tegne en forsikring, som giver dig 1.000 kr. før skat i tre måneder oven i dine dagpenge fra a-kassen. Præmien er fradragsberettiget.

I skemaet kan du se den årlige præmie for 1.000 kr. dækning pr. måned. Ønsker du en dækning på eksempelvis 3.000 kr. om måneden, skal du gange beløbene med tre.

Selvrisko-
periode

Dækningsperiode
3 mdr. 6 mdr. 12 mdr.
1 mdr. 265 kr. 365 kr. 460 kr.
2 mdr. 230 kr. 310 kr. 400 kr.
3 mdr. 220 kr. 285 kr. 360 kr.

Er der en selvrisiko?

Når du tegner forsikringen skal du vælge en selvrisiko-periode. Du kan vælge, om du ønsker at udbetalingen skal begynde 1, 2, eller 3 måneder inde i arbejdsløshedsperioden.

Må jeg udføre begrænset arbejde?

Du må i et vist omfang arbejde ved siden af, når du modtager Dagpenge+. Hvis du er fuldtidsforsikret i FOAs A-kasse, må du i udbetalingsperioden arbejde op til 40%. Det giver dig for eksempel mulighed for at tage vikarvagter på op til cirka 14 timer om ugen.

Hvor dækker Dagpenge+ ikke?

Du kan ikke få udbetalt Dagpenge+ i følgende situationer:

 • hvis du på tidspunktet for tegning af forsikringen ved, at du vil blive afskediget eller har grund til at tro, at det sandsynligvis vil ske.
 • hvis du er i karens. Du kan ikke få Dagpenge+ udbetalt i de første 6 måneder efter, at du har tegnet forsikringen
 • så længe du er omfattet af selvrisiko-perioden. Du vælger selv mellem 1,2 eller 3 måneders selvrisiko-periode, når du tegner forsikringen       
 • hvis du er i fleksjob
 • hvis du modtager efterløn eller førtidspension
 • efter du er fyldt 65 år
 • hvis den ufrivillige ledighed er en følge af strejke eller lockout
 • hvis den ufrivillige ledighed er en følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, eller krig, borgerkrig eller tilsvarende fareforøgelse i Danmark

Hvis du melder dig ud af FOAs fagforening og FOAs A-kasse efter, at du har tegnet forsikringen, kan forsikringen ikke fornyes.

Kan jeg trække Dagpenge+ fra i skat?

Det beløb, du betaler i præmie, kan du trække fra i skat - ligesom kontingentindbetalingen til din a-kasse. De penge, du får udbetalt fra forsikringen, skal du betale almindelige indkomstskat af.

Jeg har Dagpenge+ som tillægsforsikring. Nu er jeg blevet ledig. Hvad gør jeg?

Bliver du ledig og har en tillægsforsikring, får du helt automatisk pengene sat ind på din konto, hvis du opfylder forsikringsbetingelserne. Du skal selvfølgelig huske at melde dig ledig i din a-kasse – så giver de helt automatisk PenSam besked.