Skolefag - serviceassistent

Se hvilke fag du har i skolen

 

Her er en liste over skolefag på hovedforløbet til serviceassistent

Grundfag

 • Psykologi

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Rengøring og samfundet

 • Praktisk erhvervsrengøring

 • Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse

 • Specielle rengøringsopgaver

 • Kvalitetssikring

 • Rengøringshygiejne

 • Affaldshåndtering

 • Kommunikation og konflikthåndtering

 • Branchespecifik rengøring

Specialet Hospitalsservice

 • Patienttransport og forflytning

 • Forflytning og speciallejring

 • Tilberedning, anretning og servering, samt diætmad

 • Etik i sundhedssektoren

Valgfag

Udbydes af skolen, og de kan findes på skolens hjemmeside

Valgfri uddannelsesspecifikke fag

 • Kontakt med psykisk syge

 • Arbejde på patienthotel

 • Sterilarbejde på sygehuse

 • Personer med demens, sygdomskendskab

 • Portøren og hospitalsserviceassistent som fast vagt

 • Portøren og hospitalsserviceassistentens arbejde i FAM