Praktik - serviceassistent

Som en del af serviceassistentuddannelsen skal du i praktik

Under din uddannelse til serviceassistent skal du søge praktikplads. Skolen hjælper med dette.

Praktiktiden er en del af både hovedforløbet og specialet og varer ca. halvandet år, hvis du er under 25 år. Praktikken er fordelt på fire perioder. Er du over 25 år varer praktikken ca. ½ år. I praktikperioderne får du tildelt en praktikvejleder, som i samarbejde med dig skal sikre, at du når de mål, der er for uddannelsen.