Om uddannelsen

Sådan ser uddannelsen til serviceassistent ud for dig under 25 år

 

Serviceassistentuddannelsen er en trindelt erhvervsuddannelse.


Kommer du direkte fra folkeskolen varer uddannelse i alt 2½ år. Den er opbygget af to grundforløb, et hovedforløb og et speciale. Hvis du har erfaring fra et tilsvarende arbejdsområde eller et andet uddannelsesområde, har du mulighed for at afkorte uddannelsen.

 

På uddannelsen skifter du mellem af gå i skole og være i praktik.

 

Vælger du at stoppe efter hovedforløbet er du uddannet rengøringstekniker og kan tage et rengøringsjob.

Når du bliver optaget på serviceassistentuddannelsen, bliver der lavet en uddannelsesaftale. Den beskriver, hvordan dit uddannelsesforløb kommer til at se ud.

 

Mere information

 

Undervisningsministeriets uddannelsesguide

Det faglige udvalg for Serviceassistenter

 

 

Din lokale FOA afdeling kan hjælpe dig, hvis du vil i gang med uddannelse til serviceassistentassistent


Find din afdeling