Løn under uddannelsen som serviceassistent

Ungdomsuddannelsen

  • Hvis du har fået en uddannelsesaftale fra start, får du lærlingeløn i 2 år. Din arbejdsgiver modtager refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i de perioder du er på skole. Du kan også modtage tilskud til befordring ved skoleophold fra AUB
  • Hvis du begynder med at gå i skole, og er du over 18 år, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU), til de første 20 uger, hvis du ikke allerede har brugt alle dine SU-klip. Resten af uddannelsestiden får du lærlingeløn.

Voksenuddannelsen    

Normalt aftaler du med din arbejdsgiver, at du får din sædvanlige løn under uddannelsen.
Din arbejdsgiver modtager den forhøjede lønrefusion for voksenelever fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i de perioder du er på skole. Du kan også modtage tilskud til befordring ved skoleophold fra AUB.

Har du brug for hjælp?

Du kan få hjælp i din lokale afdeling, hvis du vil vide mere om de overenskomstmæssige forhold under uddannelsen.

Lokalafdelinger