Om jobbet - serviceassistenter

Serviceassistenterne sikrer, at alle borgere, der er omfattet af et offentligt velfærdstilbud, får omgivelser og behandling af høj hygiejnisk standard.

Serviceassistenterne har gennem deres erhvervsuddannelse en stor viden om rengøring, hygiejne og servicefunktioner. De tæller godt 1.700 medlemmer af FOA og sikrer service af høj kvalitet for børn, ældre og handicappede m.v. i offentlige institutioner eller i eget hjem.

Serviceassistentuddannelsen har nu eksisteret i 17 år og der uddannes årligt 400-500 serviceassistenter. Kommuner, regioner og staten har i stigende omfang besluttet at ansætte uddannede serviceassistenter og at uddanne allerede ansatte medarbejdere til serviceassistenter.

Serviceassistenterne varetager opgaver på plejehjem, plejecentre, ældrecentre, døgninstitutioner og behandlingshjem, leve-bo miljøer, sygehuse og hospitaler, daginstitutioner, skoler og SFO’ere, uddannelsesinstitutioner og i ældres hjem.

Serviceassistenter udfører typisk opgaver som rengøring, transport af og assistance til patienter, medvirken ved genoptræning, anretning af mad og drikke og lignende opgaver på hospitaler og plejehjemlettere kantineopgaver, indkøb og varebestilling, klargøring af senge og praktisk hjælp i forhold til ældre i eget hjem.

De store udfordringer for serviceassistenterne er løbende at styrke deres faglighed i forhold til service og arbejde stadig mere tværfagligt.