Arbejdsmiljø - serviceassistenter

Rengøring er et vigtigt arbejde. Samtidig er det noget af det mest belastende, der findes. Derfor er der en række arbejdsmiljøforhold, man skal være opmærksom på.

Det anbefales, at rengøring maksimum udføres 4 timer om dagen. Det skyldes, at når man gør rent, så gentager man ofte de samme bevægelser, og dermed belastes de samme led og muskler. Det er derfor vigtigt med variation i arbejdet. Sørg for, at du indarbejder forskellige funktioner i det daglige arbejde.
 
Ofte er der ikke afsat megen tid til at udføre rengøringen, og derfor sker bevægelserne i et højt tempo, hvilket blot øger belastningen.

Der er meget fokus på arbejdsmiljø inden for rengøringsområdet, fordi rigtig mange kolleger ikke kan holde til arbejdet og bliver slidt ned fysisk, før de skal på pension, eller de må finde et andet arbejde.

Det psykiske arbejdsmiljø på rengøringsområdet er præget af, at de ansatte arbejder alene. Mange går alene på gangene og gør rent, og møder kun kollegerne i pauser.

Ofte er rengøringsopgaverne bestemt på forhånd, men det er meget vigtigt, at den enkelte medarbejder oplever at have indflydelse på det arbejde, der skal udføres. På den måde har den enkelte mulighed for indflydelse på omfanget af opgaven. Hun/han kan selv vurdere, hvordan opgaven skal løses og i det hele taget bruge den faglige viden, som hun/han har.

Læs mere om emnet:

Rengøring og arbejdsmiljø