Uddannelse - rengøringspersonale

Som rengøringsassistent arbejder du som ufaglært, og du behøver ikke at have særlige skolekundskaber for at blive ansat indenfor rengøringsbranchen, men professionel rengøring kræver fagkundskab, som du kan få gennem forskellige arbejdsmarkedsuddannelser.

Ønsker du en erhvervsuddannelse, er uddannelsen til serviceassistent den primære inden for rengøring og service.
 
Serviceassistentuddannelsen giver en grundlæggende viden om professionel rengøring. Du lærer om vedligeholdelse og at udføre mindre reparationer. Desuden får du viden om at tilberede og anrette mad. Kundebetjening er også en del af uddannelsen.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i rengøring, hygiejne, kvalitetssikring, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse. Du skal også have fag som dansk, it, engelsk og psykologi.

Du kan afslutte som rengøringstekniker og som serviceassistent med speciale i hospitalsservice eller virksomhedsservice.

Som rengøringstekniker lærer du at udføre rengøring og serviceopgaver. Du lærer også om, hvordan du skal udføre arbejdet uden selv at få fysiske skader.

Som serviceassistent med speciale i hospitalsservice lærer du, ud over rengøring, at anrette mad og drikke. Du lærer at transportere patienter og hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med afdøde.

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser)

Der findes, som nævnt, AMU-kurser indenfor området, fx Rengøringsservice. Kurserne her omfatter bl.a. service og synlig rengøring, hospitals- og institutionshygiejne samt vask og efterbehandling af brugstekstiler.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 590 og 890 kr. pr. uge i deltagerbetaling. Der er ingen deltagerbetaling, hvis du tager AMU-forløb som led i en Grunduddannelse for voksne (GVU), eller hvis du deltager i individuel kompetencevurdering. Ledige kan deltage gratis i 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Løntabsgodtgørelse

AMU yder løntabsgodtgørelse svarende til de maksimale dagpenge.
Såfremt du får fuld løn under kurset udbetales løntabsgodtgørelsen til din arbejdsgiver. Din tillidsmand, din lokale FOA-afdeling eller A-kassen kan hjælpe dig med at udfylde kursustilmeldingen.