Om jobbet - rengøringspersonale

Rengøringsmedarbejderne sikrer, at alle borgere, der er omfattet af et offentligt velfærdstilbud, får omgivelser og behandling af høj hygiejnisk standard.

Rengøringsområdet omfatter godt 4.400 medlemmer, der som husassistenter sikrer en rengøring af høj kvalitet for børn, ældre og handicappede m.v. i offentlige institutioner eller i eget hjem.

Det drejer sig om plejehjem, plejecentre, ældrecenter, døgninstitutioner og behandlingshjem, leve-bo miljøer, sygehuse og hospitaler, daginstitutioner, skoler og SFO’ere, uddannelsesinstitutioner og i ældres hjem.

Der er mange, som tror, at husassistenternes opgave alene er rengøring, men uanset om de arbejder med ældre, børn eller andre grupper, der har brug for omsorg og pleje, er den menneskelige side også en vigtig del af jobbet. Husassistenten er ofte det menneske, man snakker med hver dag, og som man gerne deler sorger og glæder med.

En husassistent på rengøringsområdet kan have nogle eller alle af følgende arbejdsopgaver:

- Rengør opholdsrum og toiletter
- Vasker tøj og lægger tøj på plads
- Skifter sengetøj
- Passer blomster
- Tager gardiner ned, vasker dem og hænger dem op igen
- Skifter duge og sørger for servietter og lys
- Vasker vinduer indvendigt
- Rengør inventar
- Sørger for indkøb af rengøringsmidler
- Sørger for at fylde depoter

Husassistenter, der arbejder med voksne, kan også have følgende opgaver: Hjælper beboerne ved ind- og udflytning. Holder øje med at beboerne har det godt. Kontakter plejepersonalet, hvis en beboer har problemer. Hjælper beboerne med at læse breve eller anden post fra offentlige steder. Giver en hånd med i plejen, hvis der er brug for det.

Husassistenter, der arbejder med børn, kan også have følgende opgaver: Hjælper børnene med at finde tøj, sko og andet. Kigger lige på en opgave, når der læses lektier. Holder øje med børnene, når pædagogerne holder møde. Kontakter forældrene, når der er brug for det.

De store udfordringer for husassistenterne på køkkenområdet er vedvarende at gennemføre en rengøring, som sikrer god hygiejne for alle brugere, og som bryder smitteveje.

Husassistenter i rengøringen har gennemført en række rengørings- og hygiejnekurser, som sikrer af de kan gennemføre rengøring og andre opgaver af høj kvalitet. Udviklingen går i retning af, at flere rengøringsmedarbejdere har en erhvervsuddannelse som rengøringstekniker eller serviceassistent.