Om jobbet - rengøringsleder

Rengøringslederne har ansvaret for i samspil med medarbejderne på området at deres gennemføres rengøring og andre servicefunktioner af høj kvalitet til gavn for brugerne.

Rengøringslederne har ansvaret for at kvalitetssikre arbejdet og løbende sikre at medarbejderne har de rette kompetencer.

Rengøringsledere omfatter godt 98 medlemmer, der har ansvaret for, at der gennemføres rengøring og andre servicefunktioner af høj kvalitet for patienter og borgere på institutioner i kommuner, regioner og staten.
 
Rengøringsledere har ledelsesansvaret for at løse serviceopgaverne på plejehjem, plejecentre, ældrecentre, døgninstitutioner og behandlingshjem, leve-bo miljøer, sygehuse og hospitaler og i ældres hjem.

Rengøringslederne har typisk opgaver som at dokumentere og kvalitetssikre det arbejde, der udføres på institutionerne m.v., budgetansvar, ansvar for at ansætte og afskedige medarbejdere, ansvar for indkøb samt kontakt med kunder og leverandører.

Rengøringslederne har samtidig også et centralt ansvar i forhold til fortløbende at sikre at medarbejderne har de rette kompetencer, ligesom rengøringslederne har det fulde ledelsesansvar, bl.a. i forhold til at gennemføre MUS-samtaler.

De store udfordringer for rengøringslederne er at fastholde et højt serviceniveau og kompetente medarbejdere på et område, der er under kontant forandring, og hvor opgaver og krav løbende forandres.