Fagets udvikling - rengøringsleder

Her kan du finde rapporter, undersøgelser og andre materialer, som handler om dit fag og dets udvikling.

Rengøringsledernes centrale udfordringer er løbende at følge med i forhold til den teknologiske udvikling, som betyder nye materialer og metoder, at tilpasse servicen i forhold til løbende krav om forandringer, omorganiseringer og besparelser.
 
Rengøringsledernes udfordring er ligeledes løbende at dokumentere og kvalitetssikre der arbejde, der udføres samt at sikre kompetence medarbejdere, som hele tiden kan leve op til de krav og standarder, som gælder.