Uddannelse - køkkenpersonale

Køkkenmedhjælper er et ufaglært job, som ikke kræver forudgående uddannelse. Køkkenmedhjælperens arbejde består først og fremmest i madlavning, oprydning, opvask og rengøring i køkkenet.

I køkkener bliver der stillet store krav til hygiejnen. Køkkenmedhjælperne skal løbende sørge for opvask af service fra serveringen og inventar i køkkenet. Når køkkenet lukker, skal medhjælperen sørge for både afrydning og rengøring af lokaler og inventar, herunder køkkenmaskiner, borde og gulve.

Uddannelse inden for området

Der findes AMU-kurser inden for området, fx Madfremstilling – restaurant, kantine og catering.

Kurserne spænder fra basal viden om fødevarehygiejne til specialviden om gastronomi, hvor du fx kan lære at planlægge menuer ud fra råvarens sæson.

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.
Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 590 og 890 kr. pr. uge i deltagerbetaling.
 
Der er ingen deltagerbetaling, hvis du tager AMU-forløb som led i en Grunduddannelse for voksne (GVU), eller hvis du deltager i individuel kompetencevurdering. Ledige kan deltage gratis i 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Løntabsgodtgørelse

AMU yder løntabsgodtgørelse svarende til de maksimale dagpenge.

Såfremt du får fuld løn under kurset udbetales løntabsgodtgørelsen til din arbejdsgiver. Din tillidsmand, din lokale FOA-afdeling eller A-kassen kan hjælpe dig med at udfylde kursustilmeldingen