Om jobbet - køkkenpersonale

Køkkenpersonale sikrer brugerne på de offentlige institutioner mad af god kvalitet, som er ernæringsrigtig.

Køkkenområdet omfatter knapt 4.000 medlemmer, der er ansat som husassistenter i køkkener på institutioner i staten, regionerne og kommunerne.

Det drejer sig om centralkøkkener, storkøkkener og sygehuskøkkener, leve-bo miljøer, daginstitutioner, skoler og SFO’ere samt private kost- og dagskoler, køkken eller cafeteria på kaserner og i administrationsbygninger samt anretter køkkener.

Der er meget store forskelle på arbejdets kompleksitet. Husassistenten i daginstitutionerne varetager alle funktioner, mens opgaverne i storkøkkener kan være mere specialiseret. I daginstitutionerne kan madlavningen ligeledes omfatte inddragelse af børnene.

En husassistent i et køkken kan have nogle eller alle af følgende arbejdsopgaver:

- Bestilling, modtagelse og registrering af varer
- Udarbejdelse af kostplaner
- Madlavning og bagning
- Inddragelse af børnene i madlavningen i daginstitutionerne
- Uddelegere og koordinere køkkenopgaverne i leve-bo miljøer
- Udarbejdelse af madlister til brugerne og forældre
- Borddækning og servering
- Købe porcelæn og andet service
- Udlevering af mad
- Pakning af frostmad
- Vakuumpakning af madvarer

Husassistenternes arbejde er uanset om det gælder ældre, børn eller svage grupper et vigtigt element i hverdagen og har stor betydning for brugernes sundhed og velvære.

De store udfordringer for husassistenterne på køkkenområdet er at lave en god og ernæringsrigtig kost og sikre et højt hygiejneniveau.

Husassistenter i køkkener i bl.a. daginstitutioner og kantiner er ofte den eneste ansatte på område og fungerer derfor som køkkenleder eller kantineleder.