Om jobbet - ansat i staten

Statsansatte har ansvaret for i statslige institutioner at sikre god og nærende mad til de ansatte og brugerne.

Statsansatte husmedhjælpere omfatter godt 142 medlemmer, der har ansvaret for, at der på institutioner i staten er en kantineordning med mad af høj kvalitet. Medlemstallet har været stærkt faldende de seneste år på grund af udlicitering af opgaverne.

Husmedhjælperne har ansvaret for køkkener og kantiner på forsvarets kaserner, statslige uddannelsesinstitutioner m.v.

De statsansatte husmedhjælpere udfører typisk følgende opgaver:

- Madlavning til alle måltider
- Bestilling og opfyldning af varer
- Opvask
- Rengøring af køkken
- Kassebetjening
- Rengøring af kantinen.

De store udfordringer for de statsansatte husmedhjælpere er at fastholde et højt serviceniveau på arbejdspladser under stor forandring og med krav om løbende rationaliseringer og udlicitering af opgaverne.