Arbejdsmiljø - ansat i staten

Arbejdet i et køkken kan både være udfordrende og spændende. Samtidigt er der en række arbejdsmiljøforhold, man skal være opmærksom på.

At arbejde i et køkken indebærer bl.a., at du arbejder med skarpe knive og diverse maskiner. Her er det vigtigt, at være særlig opmærksom og agtpågivende. Alle skal være introduceret til at benytte de forskellige maskiner for at forebygge, at nogen kommer til skade.

Samtidig håndterer du mange varme ting i løbet af en arbejdsdag, og det er vigtigt at forebygge og indrette køkkenet, så man undgår at skulle løfte og bære de varme ting.

Hygiejne er en selvfølge i et køkken. Det betyder også, at du vasker hænder ofte og har hænderne i vand lang tid ad gangen, når du skyller madvarer. Det er hårdt for huden, som belastes og kan tørre ud.

Det psykiske arbejdsmiljø kan være meget forskelligt alt efter, om du arbejder i et stort eller lille køkken.

Læs mere om emnet:

Køkkener og arbejdsmiljø