Udviklingen i antallet af ekstraordinært ansatte

Kost- og Servicesektoren inviterer til temadag for kantineledere og rengøringschefer/-ledere om udviklingen i antallet af ekstraordinært ansatte.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9759-10-00-18
Tid: til
Sted: Forbundshuset (HB-salen), Staunings Plads 1-3, 1790 København V.
Målgruppe: Kantineledere og rengøringschefer/-ledere

» Hent tilmeldingsformular

 

Program for temadagen

Kl. 09:00 Morgenkaffe m.v.
Kl. 10:00 Velkomst v. Gina Liisborg Formand Kost og Servicesektoren
Kl. 10:15

Ekstraordinært ansatte v. Ole Jensen Konsulent i FOA-faglig
• Præsentation af de 3 grupper ekstraordinært ansatte – hvem er de ekstraordinært ansatte, hvad kan og må de ?
• Langt flere skal aktiveres på de kommunale arbejdspladser - den stigende ledighed, nye regler om aktivering af sygemeldte og de unge vil presse kommunerne til at modtage endnu flere i aktivering.
• Kommunernes forpligtigelser – hvad siger lovgivning og overenskomster om brugen af ekstraordinært ansatte.
• Udfordringer og perspektiver – FOA holdning og forslag til lokale initiativer, hvordan kan der sikres rimelige forhold, for såvel de ansatte som de ledige der skal aktiveres.
Gennem oplæg og debat – udlevering af materialer, vil formiddagen blive brugt til at skabe dialog og afklaring om de nye udfordringer vi står overfor.

Kl. 12:00 Frokost
Kl. 13:00

Dagligdagen og de ekstraordinært ansatte v. Ole Jensen Konsulent i FOA-faglig
• Kendte udfordringer fra dagligdagen? – udfra den lokale erfaring, debat om hvordan de ledige i dag ansættes i løntilskud eller virksomhedspraktik? Hvad med fleksjob? Hvad betyder det for opgaveløsningen? Belastes det kollegiale samarbejde?
• Hvad kan der gøres på den enkelte arbejdsplads? – debat om løsninger der kan skabe perspektiv for både arbejdspladsen og de aktiverede
• Hvad kan der sikres i den enkelte kommune? – debat om hvordan der kan arbejdes med konstruktive løsninger i kommunen.
Gennem konkrete eksempler, lokale erfaringer lægges der op til debat og erfaringsudveksling om hvad der praktisk kan gøres, både på den enkelte arbejdsplads eller i kommunen som helhed.

Kl. 14:30 Kaffepause
Kl. 15:00 Opsamling på dagens debat – ideer til opfølgning i FOA centralt og i de enkelte afdelinger m.m.
Kl. 15:30 Afslutning og hjemrejse