Materiale fra tidligere aktiviteter - Kost-Service

Her finder du materialer fra afholdte arrangementer, seminarer og konferencer i Kost-Service sektoren.

Temadag om god ledelse i kantinerne 4. oktober 2010 

Kantineledernes egne ledelsesforhold var omdrejningspunktet på temadagen for kantineledere den 4. oktober 2010. 12 kantineledere med meget forskellige arbejdsforhold fra hhv. skole-, forvaltnings- og/eller rådhuskantiner deltog i temadagen.

Kantinelederne havde forud for temadagen indsendt beskrivelser af selvoplevede vanskelige situationer i relation til 10 ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen. De mange problemstillinger blev gennem modeller og teori gjort fælles og deltagerne fik en bred vifte af individuelle handlemuligheder, som de kan bruge i det daglige arbejde i deres egen kantine.

En stor del af de udfordringer kantinelederne møder ledelsesmæssigt er de samme uanset om det er en stor kantine med mange ansatte eller en lille kantine med få eller ingen ansatte. Deltagerne var derfor glade for at få mulighed for at danne netværk med nye kollegaer på tværs af arbejdspladserne.

» Fire arketyper (PDF)

» Forandringsbekymringer (PDF)

» Kunsten at skabe problemer (PDF)

» Strukturreformen (PDF)


1.-3. december 2008
SOSU-afdelingen

Faglig mangfoldighed
Kursus for medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk
Læs mere om kurset (PDF)

   
10.-12. november 2008
FOA Århus
Faglig mangfoldighed
Kursus for medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk
Læs mere om kurset (PDF)
   
28.- 30. Marts 2008
Middelfart Kursuscenter
FOA Ungdomslandsmøde 2008
» Se billeder og beretning fra landsmødet