Pressemeddelelse

FOAs medlemmer stemmer ja til nye overenskomster

FOAs medlemmer har sagt ja til de nye overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. 82,3 procent stemte for, mens 17,7 procent har stemt mod. Med 93.497 optalte stemmer ligger den samlede stemmeprocent på rekordhøje 67 procent. ”Medlemmerne har talt og gjort deres stemme gældende,” siger forbundsformand Mona Striib.

Siden 21. marts har FOAs medlemmer kunne stemme om de nye overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. I dag er afstemningen afsluttet. Med en rekordhøj stemmedeltagelse er overenskomsterne nu stemt igennem. 82,3 procent stemte ja, mens 17,7 procent stemte nej.

Forbundsformand Mona Striib glæder sig over medlemmernes opbakning og engagement i afstemningen. 

”Medlemmerne har talt og gjort deres stemme gældende. Jeg er glad for, at så mange giver deres opbakning til de nye overenskomster, vi har forhandlet hjem. I FOA kæmper vi altid for at skaffe det bedst mulige resultat til FOAs medlemmer, og med de nye overenskomster vil FOAs medlemmer mærke, at deres løn bliver væsentligt mere værd de kommende to år. Det har været enormt vigtigt,” siger Mona Striib.

93.497 FOA-medlemmer satte deres kryds i løbet af urafstemningsperioden. Dermed endte stemmeprocenten på det højeste niveau i FOAs historie, nemlig 67 procent.
”Jeg er hamrende stolt af, at så mange FOA-medlemmer engagerer sig i deres overenskomster. Hvad enten du har stemt ja eller nej, er det vigtigt, at du engagerer dig i det faglige arbejde via dit medlemskab. Det sætter os, der forhandler din overenskomst, i stand til at se, hvor de næste store kampe ligger,” siger Mona Striib.

Den samlede økonomiske ramme er på 8,8 procent. Derudover er lønmodtagerne på det offentlige arbejdsmarked forsikret mod et eventuelt lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked. Det sker i form af en såkaldt ”ultimoforhandling” i efteråret 2025, hvor overenskomstparterne opgør den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked i perioden, så man kan nå at efterregulere et muligt lønefterslæb inden 2026.

Mange FOA-faggrupper kan dog forvente lønstigninger, der om to år overstiger den økonomiske ramme på 8,8 procent, fordi de samtidig får del i pengene fra den trepartsaftale om løn, der blev indgået i efteråret. Forbundsformanden peger blandt andet på, at honoreringen for at arbejde på skæve tider af døgnet forbedres markant for mange af FOAs faggrupper.

”Vi har fra starten presset på for, at flest mulig af FOAs faggrupper fik del i de trepartsmidler, som regeringen afsatte. Vi er blandt andet lykkedes med, at flere FOA-faggrupper får del i pengene via vores arbejdstidsaftaler og de indgåede aftaler om honorering for at arbejde på skæve tidspunkter af døgnet,” siger Mona Striib.

Selv om spørgsmålet om løn har fyldt meget ved dette års overenskomstforhandlinger, påpeger forbundsformanden, at de nye overenskomster også rummer en række gode tiltag på vigtige områder som arbejdsmiljø, barsel, kompetenceudvikling, natarbejde og styrkelse af den danske model.  

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning