Pressemeddelelse

Aftale om ny ældrelov er en god begyndelse, men meget arbejde udestår

FOA ser positivt på det nye forlig på ældreområdet, men understreger, at der venter hårdt arbejde for kommuner og stat og ikke mindst medarbejdere, hvis projektet skal lykkes.

"Selve ideen om at forny og forbedre ældreplejen i Danmark er i høj grad vokset i vores have. Det er FOAs medlemmer, sammen med de ældre og de pårørende, der har fingeren på pulsen. Og jeg er glad for, at vi i det nye forslag til ældrelov kan genkende mange af de visioner, der motiverede os til at begynde med,” siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Hun fremhæver ideen med de selvstændige, tværfaglige teams, som fritaget for unødvendig dokumentation, kan tage udgangspunkt i den enkelte ældres situation og ikke i bureaukratisk visitation og urealistiske kørelister.

”Da vi begyndte arbejdet, satte vi sætningen ”Vi ses i morgen”, som et mål. Det skal den ældre og medarbejderen kunne sige til hinanden, når de skilles. Vi skal væk fra, at den ældres hjem besøges af det ene nye ansigt efter det andet som en anden banegård. Det mål tror og håber vi rykker nærmere med denne aftale, ” siger Tanja Nielsen.

Hun fremhæver også, at der er tale om en bred aftale. Det sikrer, at medarbejdere kan få ro til at gennemføre de mange nye initiativer.

”Det er vigtigt at understrege, at den her aftale ikke er afslutningen på arbejdet. Det er nærmere begyndelsen. Der venter hårdt arbejde og engagement, hvis det skal lykkes. Vi er parat. Også til at fastholde og tilskynde kommunerne og regeringen, til at få det gode ideer gennemført. Et af de store spørgsmål i forhandlingerne, er økonomien. Der tilføres flere midler – det er også nødvendigt. Og her vil jeg gerne anerkende, at SF og de andre aftalepartnere har presset regeringen til en meget bedre målretning og indfasning af økonomien. Vi skal sikre, at de ekstra penge går til et reelt løft af ældreplejen, og ikke forsvinder i kommunernes alt for små driftsbudgetter.”

Tanja Nielsen fremhæver, at der endnu ikke er fundet en løsning på, at arbejdet på ældreområdet reguleres efter to love, Sundhedsloven og Serviceloven, der både lapper ind over hinanden og fremkalder unødigt papirarbejde.

”Det er lidt ironisk, at regeringens ministre taler varmt om at nedbryde administrative søjler og frisætte kræfterne, men når det kommer til deres eget arbejde, så holder de stramt på ressortområderne og vil ikke lukke hinanden ind. Vi forventer, at de finder en løsning på problemet med sundhedslov og servicelov, når vi senere på året skal kigge på at reformere sundhedsområdet,” siger Tanja Nielsen.

Aftalen åbner også for, at kommunerne kan oprette såkaldte lokalplejehjem med professionelle bestyrelser og større selvstændighed. Den ide får ikke FOAs støtte.

”Vi ønsker frisættelse af plejehjem og hjemmepleje, men at skabe en ny type plejehjem, hvor professionelle bestyrelser skal aflønnes for at styre dagligdagen, virker mere som en underlig bureaukratisk blindtarm. Vi frygter en virkelighed, hvor hverken de ældre, de pårørende eller medarbejderne ved, hvilke vilkår de har. Vi må kræve, at de ældre sikres en ordentlig kvalitet i den hjælp og pleje de modtager og at de ansatte sikres ordentlige overenskomstmæssige vilkår".

Kontakt

Sektorformand Tanja Nielsen, telefon: 22 59 07 35

Hent billede i høj opløsning