Pressemeddelelse

Medlemmerne har talt: Her er FOAs krav til de kommende overenskomstforhandlinger

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område står for døren, og nu har FOA udtaget de krav, de vil spille ind med i Forhandlingsfællesskabet og selv møde arbejdsgiverne med. Kravene er blevet til på baggrund af små 4.000 indsendte bud fra FOA-medlemmerne.

FOAs medlemmer har indsendt næsten 4.000 bud på, hvad forbundet skal rejse som krav til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område (OK24). Kravene, der handler om alt fra arbejdsmiljø og -vilkår til uddannelse jobsikkerhed og – naturligvis – løn, er blevet samlet og grupperet, og det er hele grundlaget for, at FOAs hovedbestyrelse nu har udtaget forbundets officielle krav.

”Jeg er mildt sagt pivhamrende stolt over, hvor mange gode bud, vi har modtaget. Det er helt vildt! Det fortæller mig, at vores medlemmer er dedikerede og har lyst til at påvirke deres overenskomster i en positiv retning. Det viser jo i bund og grund, hvor levende et demokrati vi har i FOA,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

Løn er det vigtigste
Omtrent halvdelen af de mange indsendte krav har handlet om forskellige aspekter af løn. FOA har en mangfoldig medlemsskare, der tæller ambulancereddere, husassistenter, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, pædagogiske assistenter og mange flere faggrupper – omkring 60 i alt. Fælles for dem er, at de har set deres realløn blive udhulet over de seneste år, hvor inflationen har været historisk høj.  

”FOA repræsenterer en lang række faggrupper, og rigtig mange har været hårdt, hårdt ramt, når priserne på el, varme og helt basale fødevarer som smør og mælk er steget så kraftigt, som vi har set de seneste to år. Så jeg er ikke overrasket over, at løn har fyldt så meget i de indsendte krav. Nu er det så op til os forhandlere at levere et resultat, der kan mærkes i vores medlemmers økonomi. Det er der virkelig brug for,” siger Mona Striib.  

Et udtalt lønkrav fra FOAs medlemmer handler om, at man vil have lønstigninger i kroner og øre, som man fx også ser i overenskomsterne på det private arbejdsmarked, fremfor procentuelle stigninger, da sidstnævnte gør, at den lønmæssige ulighed stiger. Dette krav hænger uløseligt sammen med et andet krav, der handler om at løfte lavtlønsgrupperne markant.

Overenskomsten skal understøtte rekruttering og fastholdelse
I en række af FOAs faggrupper oplever man i øjeblikket markante rekrutteringsudfordringer. Det gør sig specielt gældende inden for SOSU-fagene, og forskellige fremskrivninger peger på, at problemerne blot vil vokse sig større i årene, der kommer.

Et tydeligt problem handler om at få besat aften- og nattevagter. På lønsiden stiller FOA derfor krav om bedre honorering af at arbejde på skæve tidspunkter.

Men det løser langt fra de udfordringer, vi ser ind i. FOA ønsker, at overenskomsterne fremadrettet skal være med til at sikre, at flere har lyst til at arbejde på fuld tid, og at flere har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet indtil pensionsalderen. Her er det vigtigt at understrege, hvor vigtigt et godt arbejdsmiljø er.

Nemmere adgang til uddannelse for ufaglærte vil afhjælpe en del af problemet, og for dem, der allerede er faglærte, skal der skabes bedre karriereveje via efter- og videreuddannelse. På den måde kan den enkelte specialisere sig inden for et område af sit fag. I takt med denne specialisering, skal lønnen naturligvis følge med. Bedre muligheder på dette område vil give medarbejdere, der ønsker at udvikle deres faglighed og kompetencer, lyst til at blive længere i deres respektive fag.

Rekrutteringsspørgsmålet handler dog allermest om, hvor vigtigt det er at sørge for, at de rekrutteringsudfordrede fag gøres mere attraktive for de unge, der står foran det svære valg om uddannelse.

For det første skal elevlønnen hæves, og derudover skal den være pensionsgivende. FOAs medlemmer har sjældent bugnende pensionsopsparinger, og derfor giver det ekstra god mening at komme i gang med indbetalingerne allerede under elevtiden.

Bededag, sikkerhed i jobbet og særlige fokusområder
Regeringens afskaffelse af Store Bededag som helligdag har medført et mindre forbrug af særydelser – altså betaling for at arbejde på skæve tidspunkter og helligdage. FOA mener, at det provenu, de offentlige arbejdsgivere har opnået, skal tilbageføres til forhandlingerne. 

Derudover stiller FOA krav om større sikkerhed i jobbet. Mange af FOAs medlemmer står i den allerforreste linje når vi eksempelvis rammes af pandemier. Desværre har det vist sig, at arbejdsgiverne er meget hurtige til at afskedige medarbejdere, der var blevet syge af fx at have udført deres risikofyldte arbejde. En bedre sikring af disse medarbejdere er derfor også et krav fra FOAs side.

Det skal desuden nævnes, at FOA har spottet nogle særlige udfordringer med dele af overenskomsterne for forskellige faggrupper. Det gælder fx teknisk servicepersonale og dagplejere, og forbundet vil derfor prioritere at få rettet op på disse uhensigtsmæssigheder. FOA tæller desuden ca. 2.000 medlemmer i ledende stillinger, og det er vigtigt for FOA, at det fremadrettet kan betale sig at påtage sig et ledelsesansvar.

Hvad så nu?
FOAs overenskomstkrav er delt op i flere dele; En række krav tages med til Forhandlingsfællesskabet for dér at indgå i en de fælles forhandlinger; en række krav er fælles på tværs af FOAs fire sektorer og retter sig mod henholdsvis Kommunernes Landsforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der er forhandlingsmodparterne; Slutteligt er en række krav sektor-specifikke, og disse udtages på et senere tidspunkt.

”Det er en vanvittigt kompliceret opgave at forhandle overenskomster på det offentlige område, men vores medlemmer forventer et stærkt resultat, og det SKAL vi levere. Og det forventer jeg også, at vi gør, for udgangspunktet er godt: Der er gang i hjulene i Danmark; de private overenskomster endte med pæne lønstigninger; og så har vi 168.000 medlemmer i ryggen,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

I Forhandlingsfællesskabet udtager man senere på året sine fælles krav, der bliver til på baggrund af blandt andet FOAs indspil. FOAs egne krav vil indgå i de forhandlinger, der ligger uden for Forhandlingsfællesskabet og altså kun omhandler FOA og en arbejdsgivermodpart, der enten er Kommunernes Landsforening (KL) eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Efter udveksling med arbejdsgiverne, lægges FOAs krav på foa.dk.

 

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning