Stærkt med aftale om borgere med dobbeltdiagnoser

Det skal være slut med borgere, der falder igennem systemet, fordi de både har et misbrug og en psykisk sygdom. Derfor roser FOA ny aftale om nye tilbud til netop dobbeltdiagnosticerede, som KL og regionerne har indgået.

”Jeg har svært ved at få armene ned. Nu er der endelig en aftale på plads, der løser den gordiske knude, som vores mest sårbare borgere alt for længe har været snøret inde i.”

Sådan lyder meldingen fra Tanja Nielsen, formand for social- og sundhedssektoren i fagforbundet FOA, efter økonomiforhandlingerne mellem regering, kommuner og regioner har ført til en aftale, som skal sikre bedre behandlingstilbud til borgere med dobbeltdiagnoser.

Omtrent 9.200 borgere skønnes at kunne få gavn af den nye aftale, som betyder, at borgere, som både har et rusmiddelmisbrug og en psykisk lidelse, i fremtiden vil blive mødt af ét samlet tilbud, placeret i regionerne. Som ansvarsfordelingen er i dag, falder borgerne med dobbeltdiagnoser og derfor også de mest komplekse problemstillinger ofte mellem to stole – eller rettere – mellem behandlingspsykiatrien i regionerne og kommunernes socialpsykiatriske tilbud til misbrugere.

”Netop fordi det er nogle af vores samfunds mest udsatte borgere, skal vi kunne stille med et fagligt relevant og helhedsorienteret tilbud. Derfor er det så vigtigt, at behandlingen af både misbrug og psykisk sygdom samles i et sammenhængende tilbud,” siger Tanja Nielsen.

Aftalen om et samlet tilbud til dobbeltdiagnosticerede i regionalt regi blev egentlig indgået allerede ved økonomiforhandlingerne i fjor. Men derfra kunne man ikke nå til enighed om, hvor mange borgere tilbuddet skulle omfatte. Det er nu med aftalen defineret i en visitationsretningslinje, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen på baggrund af rådgivning fra en arbejdsgruppe og en ekspertvurdering af hvilke borgere, målgruppen bør omfatte.

”Nu må vi følge, om dimensioneringen er den rette, altså de 9.200, eller om der bliver behov for justeringer undervejs, så vi sikrer, at ingen af dem, der bør være i målgruppen, falder uden for,” siger sektorformanden.

Aftalen indebærer også, at man vil omlægge 114 såkaldte særlige pladser i psykiatrien til 88 pladser med mere længerevarende og fleksible forløb. Omlægningen sker for at sikre, at pladserne reelt bliver udnyttet, hvilket ikke er tilfældet i dag. Også den del af aftalen er Tanja Nielsen godt tilfreds med.

”Det har aldrig været meningen, at de sengepladser skulle stå ubenyttet hen. De skal selvfølgelig komme borgerne til gavn. Vi taler om mennesker, som i perioder er meget plagede og har brug for intensiv hjælp og indlæggelse. Derfor er det meget positivt, at målgruppen med disse særlige socialpsykiatriske sengepladser får mulighed for at være indlagt gennem længere tid, når der er behov for det,” siger Tanja Nielsen.

Selv om aftalen ser god ud, nager det sektorformanden, at de nye tilbud til dobbeltdiagnosticerede først vil blive indfaset fra september næste år, og de ændrede sengepladser til juli – også 2024.

”Jeg vil spændt følge udviklingen med krydsede fingre for, at borgere med dobbeltdiagnose og det personale der skal hjælpe, kommer til at mærke en stor positiv forskel. Men, vi ved, at mange borgere i dag ikke får den hjælp, de skal have, og det er mennesker, der har det rigtig svært, så det gør ondt at se, at der kommer til at gå over et år, før vi begynder at se aftalen rent faktisk komme dem til gavn,” siger Tanja Nielsen.


Kontakt

Sektorformand Tanja Nielsen, telefon: 22 59 07 35

Hent billede i høj opløsning