Pressemeddelelse

"Vi skal ikke hjem, vi skal videre"

2030: FOA roser regeringens plan for at prioritere velfærden, og peger på nye træk for at kunne leve op til fremtidens forventninger

Med 2030-planen er regeringen kommet med sit bud på, hvordan den vil prioritere samfundsøkonomien i de kommende syv år. FOA lægger vægt på, at Nikolaj Wammen har sat penge af til at lade velfærden følge befolkningsudviklingen.

Det er er positivt, at der er penge til demografi og alligevel noget til øget velfærd, det er vores umiddelbare respons", fastslår FOAs formand Mona Striib.

Regeringen lægger op til at finde flere midler gennem reformer, der skal bekæmpe sygefravær, fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet og flytte flere fra ufaglært til faglært.

"Det er positivt og godt at se, at det er muligt at tale om reformer i Danmark, uden at det absolut skal være synonymt med nedskæringer og stramninger. Men vi vil holde nøje øje med, hvordan midlerne skaffes, så der ikke bliver tale om besparelser og forringelser af velfærden," siger Mona Striib.

"Når det er sagt, så er det også virkeligheden, at 5 milliarder kroner til velfærd og sundhed ikke er nok. Vi kan se, at der er brug for 1 milliard kroner ekstra om året ud over demografi bare på sundhedsområdet til bedre behandlinger og lignende. Det specialiserede socialområde halter voldsomt efter, og der skal være penge til psykiatri. Befolkningen har en naturlig forventning om, at velfærdssamfundet, ud over at kunne holde trit med demografien, også kan være med, når der kommer nye og bedre behandlingsmuligheder. Det betyder, at der er behov for at tænke ud af boksen i fremtiden," mener Mona Striib.

Hun understreger, at vi skal fastholde og tiltrække medarbejdere til velfærdsområderne, det kræver, at politikerne tager fat på at forbedre både løn- og arbejdsvilkår. Det er en forudsætning, hvis vi skal fastholde og udvikle velfærdssamfundet.

"Lad mig sige det på denne måde: Vi skal ikke hjem, vi skal videre," siger Mona Striib.

Hun peger på, at for eksempel en tilbagerulning af topskattelettelserne fra 2009 eller 2012 vil øge råderummet med henholdsvis 7,3 milliarder kroner eller 2,7 milliarder kroner.

"Det er en blandt flere muligheder, hvis vi kigger på skatten. Det kan lyde som kættersk tale, i en tid hvor det virker som om, der er udskrevet en konkurrence om at pege på ufinansierede skattelettelser, men jeg oplever, at der blandt danskerne er en klar forventning om, at vi fortsat udvikler og forbedrer velfærdssamfundet. Og så er der altså behov for at tage nye skridt," siger FOAs forbundsformand.

Hun understreger, at det er mere end bare vigtigt, at folketinget også kommer i mål med en ændret budgetlov, så der kan disponeres i kommuner og regioner med flerårigt sigte. Mange gode intentioner strander fordi den enkelte kommune eller region ikke kan anvende finanslovsafsatte midler uden at spare på andre velfærdsområder pga. budgetloven og servicerammens begrænsninger.


Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning