Pressemeddelelse

Trods massiv personalemangel: Ansøgere til pædagogisk uddannelse afvises i hobetal

Dagtilbud landet over skriger på uddannede voksne. Alligevel får hundredvis af unge, kvalificerede ansøgere afslag, når de søger ind på pædagogisk uddannelse. Absurd situation, mener sektorformand.

Børnetallet stiger. Det samme gør behovet for flere uddannede voksne i børnehaver og vuggestuer. Alligevel bliver der afvist flere unge mennesker, end der bliver optaget, på uddannelsen til pædagogisk assistent. Det viser nye tal fra Danske SOSU-skoler, foreningen bag uddannelsesstederne.

”Det er helt absurd. Kommunerne hungrer efter kvalificeret arbejdskraft til dagtilbudsområdet. Behovet vokser på grund af et stigende børnetal og minimumsnormeringer. Imens står vi med hundredvis af unge mennesker, som brænder for at tage den pædagogiske assistent-uddannelse. Og så bliver de afvist. Det er simpelthen et luksusproblem, vi ikke har råd til at have.”

Sådan siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen om situationen.

Helt konkret viser tallene, at mens der sidste år samlet blev optaget 1.116 på uddannelsen til pædagogisk assistent på landets sosu-skoler, fik endnu flere – nemlig 1.231 - afslag på deres ansøgning til uddannelsens grundforløb.

Fremskrivninger viser ellers, at stigningen i børnetallet de næste 10 år vil medføre et behov for 40.000 dagtilbudspladser mere, end vi har i dag. Samtidig skal der frem mod 2024 indføres minimumsnormeringer med mindst en voksen til tre vuggestue- eller seks børnehavebørn. Samlet vil der derfor være behov for 14.000 flere voksne. Langt de fleste skal endda have en pædagogisk uddannelse, for ambitionen i lov om minimumsnormeringer er, at mindst 85 procent af personalet skal være pædagogisk uddannet.

”Der må ikke komme længere mellem ansatte med en pædagogisk uddannelse. Derfor kan den enkelte kommune ikke løse personalemanglen ved at ansætte en masse ikke-uddannede,” siger Kim Henriksen, som derfor finder det helt oplagt at lukke flere ind på uddannelsen til pædagogisk assistent.

”Unge mennesker står i kø for at blive uddannet i at drage omsorg for børn og støtte dem i deres trivsel og udvikling og til at igangsætte pædagogiske aktiviteter. Arbejdspladser står i kø for at ansætte dem i det sekund, de er færdiguddannet. Så selvfølgelig skal vi øge optaget,” siger Kim Henriksen.

Manøvren vil kræve en opnormering af, hvor mange uddannelsespladser, kommunerne har pligt til at skaffe ifølge den såkaldte dimensioneringsaftale, man normalt indgår mellem fagbevægelse, stat og KL. En fornyelse af aftalen har afventet, at loven om minimumsnormeringer blev vedtaget.

”Siden de første spadestik blev taget til loven om minimumsnormeringer, har regeringen peget på pædagogiske assistenter som en del af løsningen på rekrutteringsproblemerne på dagtilbudsområdet. Det slår loven også fast. Derfor kan det kun gå for langsomt med at få flere ind på uddannelsen,” siger sektorformanden.

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, der er normeret til tre år og to en halv måned. I dag er omkring 9 procent af de ansatte i dagtilbud pædagogiske assistenter.

Skole

Antal afviste elever

Antal optagne elever

Bornholm Sundheds- og Sygeplejeskole

0

0

Randers Social- og Sundhedsskole

45

42

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

79

74

Social- og Sundhedsskolen Fyn

129

110

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

43

87

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

95

85

Social- og Sundhedsskolen Syd

30

34

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

46

79

SOSU H

274

265

SOSU Nord

41

61

SOSU Nykøbing F.

59

61

SOSU Østjylland

181

106

Zealand Business College

209

112

I alt

1231

1116

Kilde: Danske SOSU-skoler

 


Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede