Pressemeddelelse

Taskforce om 112 går ikke hele vejen

Regeringen og regionernes taskforce om 112 akutsystemet har afleveret 18 anbefalinger. Der er gode ting imellem, men også uforklarlige mangler, siger ambulancepersonalets fagforening, FOA.

De mange historier om problemer med 112 akutsystemet i Region Hovedstaden fik sidste år regeringen og regionerne til at nedsætte en taskforce, der skulle komme med anbefalinger til et mere trygt og robust system for borgerne. Nu har taskforcen afleveret sin rapport, og FOA -ambulancepersonalets forbund - peger på en række positive elementer, men også uforklarlige mangler blandt anbefalingerne.

FOA har i den anledning sendt et åbent brev til relevante myndigheder og Folketingspartiernes sundhedsordførere om problemerne.

”Vi er svært tilfredse med, at udvalget anbefaler at bruge den liggende sygetransport i et større opfang. Alt for ofte sendes en ambulance, hvor mindre kunne gøre det, og så længe ressourcerne er knappe, skal ambulancerne sendes til de patienter, der har behovet” siger Reiner Burgwald, sektorformand i FOA.

FOA anbefaler, at den liggende sygetransport omfattes af en bekendtgørelse, der beskriver deres opgaver og kompetencer, så personalet i sygetransporten dermed opgraderes, og får øget deres kompetencer.

FOA roser også forslaget om at styrke det, der kaldes fremrykket visitation, hvor mere ansvar og kompetencer uddelegeres til ambulancepersonalet, så de kan afgøre om hospitalsindlæggelse er nødvendigt, eller om patienten kan afsluttes efter behandling.

”Sådan gjorde man i høj grad under pandemien, og det virkede. Hvis vi bruger de erfaringer i praksis, vil det være til stor aflastning af hospitalerne,” siger Reiner Burgwald.

Til gengæld savner han en god forklaring på, hvorfor det der kaldes Dansk Indeks, slet ikke er nævnt. Dansk Indeks er den standard, der bruges på AMK/vagtcentralerne der afgør, hvilken hjælp der sendes. Indekset indebærer bl.a., at hver gang der ikke er en sundhedsfaglig visitator til rådighed, viderestilles opkaldet til en teknisk disponent der automatisk sender en ambulance med udrykning.

”På én dag i juni skete det 40 gange i region Midtjylland. Det er en unødvendig og en helt uacceptabel belastning af vores medlemmer og spild af ressourcer. Mange af disse ture berettiger ikke til en ambulance, og forsinker reelt akutte ture. Det siger sig selv, at bemandingen ikke er tilstrækkelig, når det kan ske. Sådan nogle opkald burde stilles direkte om til ambulancen, så ambulancebehandler og paramedicinere selv kan vurdere opkaldets karakter og alvor”, slutter Reiner Burgwald.

Kontakt

Sektorformand Reiner Burgwald, telefon: 20 48 49 67

Hent billede i høj opløsning