Pressemeddelelse

Jobgaranti og uddannelse er vejen til minimumsnormeringer

Flere kommuner bør gøre som Aarhus og Aalborg, hvis ikke de vil stå med de samme rekrutteringsproblemer på det pædagogiske område, som på ældreområdet. Sådan lyder budskabet fra FOA på dagens høring om pædagogiske assistenter.

Mens manglen på uddannet pædagogisk personale allerede er alvorlig, og kommunerne har svært ved at følge med det stigende børnetal og kravet om minimumsnormeringer, har flere foregangskommuner indset, at de pædagogiske assistenter er en oplagt del af løsningen. Det bør andre kommuner lade sig inspirere af, og så bør de lokale løsninger være foregangsbillede for centrale politiske aftaler, der sikrer flere pædagogiske assistenter i landets dagtilbud. Ellers styrer vi direkte mod samme massive problemer med mangel på uddannet personale i dagtilbud, som vi kender alt for godt fra ældreplejen.

Sådan lyder budskabet fra formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen, der i dag inviterer til høring om pædagogiske assistenter som en del af løsningen på manglen på pædagogisk uddannet personale inden for dagtilbudsområdet og det specialiserede socialområde.

”Vi har brug for at handle hurtigt, hvis kommunerne skal sikre uddannet personale nok til minimumsnormeringerne og det stigende børnetal. De to ting tilsammen betyder, at vi over de næste 10 år får behov for at ansætte 14.000 mere i dagtilbuddene. Heldigvis er der rundt om i landet stadig flere både små og store kommuner, som har fået øje på det enorme potentiale, der er i at bruge de dygtige, faglærte pædagogiske assistenter. Men problemet er så stort på landsplan, at vi bør løfte de lokale tiltag op til at blive centrale løsninger,” siger sektorformanden.

En kommune, som satser på at øge både antallet af ansatte og fagligheden i dens dagtilbud, er Aarhus. Her har rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), som deltager ved dagens høring, besluttet at uddanne flere pædagogiske assistenter og garantere dem ansættelse efter den godt tre år lange uddannelse.

Et andet greb, Aarhus benytter sig af for at skaffe flere pædagogisk uddannede, er at uddanne erfarne pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter. Det samme gør kommuner som Aalborg, Odense, Halsnæs og Odsherred.

”Det er en løsning, som på rekordtid kan sikre et fagligt løft i dagtilbuddene, for her uddanner man dedikerede medarbejdere, som i forvejen har årelang praksiserfaring og derfor kan nøjes med skoledelen på 42 uger,” forklarer Kim Henriksen, der peger på, at der landet over findes over 8.000 pædagogmedhjælpere over 25 år med mere end to års erfaring, som kan tage uddannelsen på 42 uger. 

De seneste år er de pædagogiske assistenter begyndt at fylde stadig mere blandt personalet i landets daginstitutioner. Mens de ved udgangen af 2018 udgjorde 7 procent, er andelen i dag steget til cirka 9. Imens er ledighedsprocenten dalet. For FOA er ambitionen, at pædagogiske assistenter skal udgøre 35 procent af personalet, mens andelen af ikke-uddannede pædagogmedhjælpere bør mindskes markant.

”De pædagogiske assistenter kan varetage forældresamarbejde, skabe trivsel for børnene, sætte udviklingsfremmende og sprogstimulerende aktiviteter i gang, lave dokumentation og fuldt og helt varetage pædagogiske opgaver i daginstitutionerne. Derfor er det ikke mindst for børnenes skyld glædeligt at se, at den faggruppe vinder frem i dagtilbuddene. Men vi kan altså på kort tid skrue endnu mere op for andelen derude. Det håber jeg, dagens høring kan være med til at fremme,” siger Kim Henriksen, der også peger på det specialiserede socialområde som et velfærdsområde, hvor de pædagogiske assistenter med deres faglighed kan spille en rolle.

Ved høringen deltager børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en paneldebat med rådmand Thomas Medom, Claus Holm, lektor og institutleder på DPU, Aarhus Universitet og FOAs forbundsformand Mona Striib. Høringen foregår den 29. april kl. 9-13 hos FOA, Staunings Plads 1-3, 1790 Kbh. V. Se programmet for høringen

Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede