Pressemeddelelse

Børn får ikke nok omsorg i daginstitutionerne

Arbejdspresset på de ansatte i landets daginstitutioner er så stort, at de ikke kan nå at give børnene tilstrækkelig omsorg. Det melder et flertal af de ansatte selv i ny undersøgelse.

”Hver gang, jeg tager mig af et barns behov, er der en eller to andre, jeg ikke kan nå, og de børn, som egentlig bare klarer sig, har jeg slet ikke tid til at tage mig af.”

Sådan lyder et af en lang række citater fra frustrerede ansatte i daginstitutioner, som i en undersøgelse for FOA fortæller, hvordan de ikke har tid til at give børnene tilstrækkelig omsorg i løbet af deres arbejdsdag.

I undersøgelsen svarer stuemedarbejdere på, hvor ofte de oplever på forskellig vis ikke at kunne drage omsorg for børnene For eksempel hvor ofte de ikke kan nå at give et barn trøst, ikke har tid til at tage sig af en konflikt mellem børn, eller ikke kan tage sig af et barn, der har svært ved at komme med i legen.

Langt over halvdelen, 63 procent, svarer, at de dagligt eller flere gange om ugen ikke kan yde tilstrækkelig omsorg. Formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen finder resultatet stærkt bekymrende.

”Det har kolossal betydning for et barns trivsel og udvikling, at det oplever nærhed, tryghed og omsorg. Især de første leveår er afgørende for, hvordan et barn klarer sig sidenhen. Derfor er det dybt problematisk, at hverdagen er så presset, at det pædagogiske personale ikke kan yde den nødvendige omsorg,” siger Kim Henriksen.

Tallene om manglende omsorg er en del af en årligt tilbagevendende rapport om daginstitutionernes hverdag, som Bureau 2000 gennemfører for FOA. Sammenlignet med undersøgelsen fra januar i fjor, er der ingen bedring at spore. Også dengang meldte 63 procent om manglende tid til omsorg. Det gælder selv om aftalen om minimumsnormeringer i år og sidste år har sikret 1,3 mia. kr. til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

 ”Tanken er gruopvækkende, men vi risikerer endda, at problemet vil vokse. Mange kommuner har allerede nu svært ved at skaffe pædagogisk personale nok, og børnetallet fortsætter med at stige de kommende år, så personalemanglen vil kun blive større,” siger Kim Henriksen.

 Samtidigt med, at der skal skaffes flere hænder til området, er det ifølge ham afgørende, at vi sikrer en høj pædagogisk faglighed i institutionerne. Løsningen på rekrutteringsproblemerne er altså ikke blot at ansatte en masse ufaglærte. Af samme årsag er det en betingelse for, at kommunerne kan få andel i puljen til minimumsnormeringer, at andelen af uddannede i institutionerne ikke falder.

 En oplagt del af løsningen er derfor ifølge Kim Henriksen at gøre de erfarne men ufaglærte pædagogmedhjælpere, som allerede findes ude på stuerne, til faglærte pædagogiske assistenter.

 ”Vi kan skaffe 10.000 flere pædagogisk uddannede i institutionerne ved at lade de erfarne pædagogmedhjælpere uddanne sig til pædagogiske assistenter. De får merit for deres årelange praksiserfaring, og kan derfor tage skoledelen for den ellers godt tre år lange uddannelse på mindre end et år. Det vil give et varigt fagligt løft, ” siger Kim Henriksen. 

 Læs del 1 af Daginstitutionernes Hverdag 2021

Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede