Pressemeddelelse

FOAs formand: Knasterne holder i kø med det statslige forlig

Forbundsformanden i FOA kommenterer det indgåede forlig på statens område, der også har betydning for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Der var råd til mere, mener Mona Striib.

Lørdag landede forhandlingen om en ny overenskomstaftale for statens ansatte. Gennem lange armlægninger har parterne forhandlet sig frem til en samlet ramme på 6,75 procent over tre år.  

”I mine øjne var der råd til mere. Desværre har corona-krisen fået de statslige arbejdsgivere og Skatteministeriet til at antage et meget pessimistisk syn på lønudviklingen. Jeg ved, at man fra lønmodtagersiden har kæmpet en brav kamp for at presse arbejdsgiverne op under forhandlingerne. Men fakta er, at det ikke ser prangende ud,” siger Mona Striib.  

Forliget på statens område lægger samtidig en ramme for forhandlingerne på det kommunale og regionale område. 

”Desværre er det uomtvisteligt, at statens forlig denne gang sætter rammen for det kommunale og regionale område, hvor vi skal i gang med at se, hvordan vi udmønter det statslige forlig,” siger Mona Striib.  

Hun påpeger, at Finansministeriets skøn over lønudviklingen på det private i de kommende tre år ligger på 7,6 procent.  

Fordi lønnen for offentligt ansatte følger lønudviklingen for privatansatte, er der grund til at antage, at der i den kommende overenskomstperiode vil ske regulering af lønnen for offentligt ansatte.   

Imidlertid betyder reguleringsordningen, at offentligt ansatte kun vil blive reguleret med 80 procent af den konkrete merstigning, som private lønmodtagere måtte opleve. Det bekymrer forbundsformanden.  

Mona Striib peger samtidig på, at der også er elementer ved det statslige forlig, der kan bruges på det kommunale og regionale område.  

Som en del af den nye aftale på statens område får statsansatte over 62 år ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af deres løn. Bonussen er fleksibel og kan veksles til enten to årlige seniordage eller til pension. 

”Det er et stærkt signal om, at vi skal i mål med nyt på senior-området. Her har vi forhandlet længe om en ny rammeaftale. Det er et godt afsæt til en mere positiv diskussion af seniorvilkårene på kommunale og regionale område. De mange andre temaer, vi har på forhandlingsbordet, bliver nu ekstra vigtige, og jeg vil ikke lægge skjul på, at rammen udfordrer os,” siger Mona Striib.  

Forbundsformanden understreger, at både FOA og Forhandlingsfællesskabet vil lægge maksimalt pres på KL og regionerne for at forhandle en række forslag hjem, der ikke nødvendigvis kan omregnes til kroner og øre, men stadig har stor betydning for lønmodtagerne.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning