Pressemeddelelse

FOAs medlemmer stemmer ja til ny overenskomst

FOA har stemt ja til de nye overenskomster. 75,5 procent stemte for, mens 24,5 procent har stemt mod. Stemmeprocenten lå samlet set på 55,5 procent. ”Medlemmerne har talt,” siger en tilfreds forbundsformand.

FOA-medlemmerne har stemt om den nye treårige overenskomstaftale. Stemmeprocenten lå samlet set på 55,5 procent. Et stort flertal på 75,5 procent stemte ja, mens 24,5 procent stemte nej. Forbundsformand Mona Striib er tilfreds med resultatet:

”Medlemmerne har talt. Jeg er glad og stolt over deres opbakning til de resultater, vi har forhandlet hjem. FOA kæmper altid for, at vores medlemmer har de bedst mulige forhold ude på arbejdspladserne. Når særligt FOAs forhandlinger trak ud, var det, fordi vi holdt stædigt fast i vores krav om at sikre de bedst mulige overenskomster for vores medlemmer.”

”Medlemmernes ja er en anerkendelse af, at det på trods af et svært udgangspunkt og en stram lønramme er lykkes at forhandle resultater hjem, der på en række områder forbedrer og udbygger medlemmers muligheder og faglighed på de offentlige arbejdspladser,” siger Mona Striib. 

De generelle lønstigninger er 5,02 procent over de næste tre år på det kommunale og regionale område. Oveni kommer nu udmøntningen af de forskellige puljer – bl.a. lavtløns- og ligelønspulje (KL) samt organisationsmidlerne og pensionskarens.

Lønstigningerne er forskellige fra faggruppe til faggruppe, men vil fx betyde, at en kommunalt ansat social- og sundhedsassistent med fem års erfaring kan forvente at få 2.127 kroner mere om måneden i løn og pension, når den fulde virkning er indtrådt – svarende til godt 25.600 kroner årligt om tre år (før skat).

En kommunalt ansat dagplejer med fire års erfaring kan eksempelvis forvente 1.898 kroner mere om måneden i løn og pension, når den fulde virkning er indtrådt – svarende til knap 23.000 kroner årligt om tre år (før skat).

Udgangspunktet for forhandlingerne var denne gang et smalt, rammesættende forlig på statens område og den økonomiske usikkerhed, som corona-krisen har medført. Derfor har der gennem forhandlingerne ligget en stor opgave i at søge nye veje til gavn for medlemmerne.

”Vi har holdt fast i, at sammenholdet mellem FOAs fire sektorer også skulle bruges til solidarisk at løfte de faggrupper, der let bliver overset. Jeg er stolt af at være formand for et FOA, der skaber resultater for medlemmerne på trods af et meget svært økonomisk udgangspunkt,” siger Mona Striib.

Hun understreger, at det er vigtigt at følge de mange overenskomstprojekter tæt. Samtidig peger forbundsformanden på, at der i den kommende overenskomstperiode skal tages fat på løndannelsen i det offentlige.

”Der er rigtig mange medlemmer, der er både vrede og frustrerede over, at vi ikke på tværs af de faglige organisationer kan blive enige om, at forhandling af generelle lønstigninger i procenter skal laves om. Det er stadig en vigtig kamp,” siger Mona Striib.

Godt 145.000 FOA-medlemmer havde mulighed for at stemme.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning