Ældretopmødet udvider samarbejdet om nye løsninger for ældreplejen

Partnerskabet bag Ældretopmødet inviterer 30 organisationer og interessenter ind i arbejdet med at sætte en ny retning for ældreplejen

Ældretopmødet i oktober 2020 var startskuddet til en ny måde at tænke og arbejde i ældreplejen på med mere fokus på  borgerens konkrete behov og på værdighed og omsorg.

Topmødet genererede en række ideer og visioner, som arrangørerne – Social- og Ældreministeriet, Ældre Sagen, FOA og KL – siden har arbejdet på højtryk med at føre videre.

Som led i arbejdet nedsættes en bred gruppe af interessenter, som skal følge aktiviteterne i de seks arbejdsområder, vi har delt udviklingen af ældreplejen op i. Den nye følgegruppe skal bidrage med relevant viden, faglige perspektiver og erfaringer for at styrke og kvalificere arbejdet.

Følgegruppen består af repræsentanter for organisationer, som tilsammen dækker de mange interesser og fagligheder på ældreområdet.

Første møde i følgegruppen afholdes i dag 8. april fra 12-15. Arbejdet pågår frem mod det næste ældretopmøde i 2021.

Social- & Ældreminister Astrid Krag siger:
 Vi skal kunne være trygge ved vores ældrepleje i Danmark og vide, at der er pleje og omsorg at hente, hvis man som ældre får brug for det. Tilliden til det har lidt for mange knæk de senere år og derfor er det ambitiøse og fælles arbejde for en værdig ældrepleje så afgørende. Det er imponerende at mærke engagementet fra organisationerne og interessenterne og jeg ser frem til at vi giver det samarbejde endnu mere tryk nu, med 30 organisationer og interessenter som følgegruppe. Dét her er en opgave vi kun kan lykkes med sammen. Og vi skal lykkes, for trygheden om ældreplejen er helt grundlæggende for vores velfærd."

Adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup siger:
Det er afgørende for os, at vi får en værdig og anstændig ældrepleje tilbage i Danmark, og at der leveres det tilstrækkelige og kvalificerede personale, der skal til. Vi hilser det derfor velkomment, at de mange forskellige organisationer på området nu får mulighed for at bidrage til arbejdet med at rette op på ældreplejen.”

Sektorformand i FOA Torben Hollmann siger:
Ældretopmødet var startskuddet til et vigtigt arbejde, der skal sætte en ny fælles retning for ældreplejen i Danmark. Det arbejde er i fuld gang, både ude i kommunerne og på nationalt plan, men opgaven er gevaldig og vi har brug for alle gode kræfter, derfor er det godt at vi nu udvider kredsen, så endnu flere interessenter på området får mulighed for at give inspiration og viden til det videre arbejde.”

KL’s formand Jacob Bundsgaard siger:
Det er både positivt og nødvendigt, at vi med den nye følgegruppe får en bred og inddragende proces i forhold til udviklingen af vores ældrepleje. Målet om at skabe en endnu bedre ældrepleje i fremtiden er jo en fælles opgave, og derfor er der brug for at få alle faglige perspektiver og erfaringer i spil. Vi ser meget frem til at få konstruktiv feedback og sparring fra de forskellige aktører.” 

Følgegruppen består af:
Alzheimerforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygepleje Selskab, Danske Fysioterapeuter, Danske Professionshøjskoler, Danske Regioner, DGI, Gerontopsykologisk Selskab, Kerteminde Kommune, Sundhedsstyrelsen, Ældre Sagen, Dansk Erhverv, Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Sygeplejeråd, Danske Seniorer, Danske SOSU-skoler, KL, Nationalt Videnscenter for Demens, Parkinsonforeningen, Pårørende i Danmark, Selveje Danmark, Dansk Industri, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Ældreråd, Ergoterapeutforeningen, Faglige Seniorer, FOA, Kost og Ernæringsforbundet, PLO og Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning