Pressemeddelelse

FOA: OK21 forhandles trods corona

Efter måneders drøftelser har de offentligt ansatte besluttet sig for forhandlingsstrategien for OK21. FOA vil tilgodese de lavtlønnede.

Covid-19 har også smittet af på de kommende offentlige overenskomstforhandlinger til vinter. Efter flere måneders analyser og vurderinger er det nu besluttet, at der ikke peges på at forlænge de nuværende overenskomster, men at forhandle OK21.

”Det er konklusionen i Forhandlingsfællesskabet. Det er ingen hemmelighed, at forbundene har set forskelligt på strategien. Økonomiske krisetider har altid ført til snævre resultater, mens højkonjunkturer har betydet pæne overenskomster. Usikkerheden om økonomien har ført til en længere debat blandt forbundene,” siger forbundsformand Mona Striib fra FOA, der som formand for Forhandlingsfællesskabet også vil være chefforhandler ved de forestående overenskomstforhandlinger på det kommunale og regionale område.

”Vi kommer ikke uden om, at vi med den parallelle lønudvikling og reguleringsordningen bliver påvirket af løn-udviklingen på det private område. Det helt afgørende er nu, at vi står sammen om de kommende forhandlinger og presser de offentlige arbejdsgivere til en fornuftig ramme i forhandlingerne. Det bliver op ad bakke denne gang. Men trods krisetiderne skal vi også kunne forhandle for de offentlig ansatte,” siger Mona Striib.

”FOAs krav til overenskomsterne bliver ikke nye, men de er vigtigere end nogensinde. Vi vil tilgodese de lavtlønnede offentlige grupper, som lider kraftigt under den systemfejl, der har hersket i årevis om, at lønforhøjelser til offentligt ansatte gives som procenter og ikke i kroner og øre. Gives der to procent om året i lønforhøjelse, så svarer det til cirka 6.000 kroner for store medlemsgrupper i FOA, mens det er 30.000 kroner værd for eksempelvis kommunale forvaltningschefer. Men vi er meget bevidste om, at den situation, vi er i lige nu - også omkring prioriteringen i Forhandlingsfællesskabet - kommer til at give os udfordringer,” påpeger Mona Striib.

FOA forventer, at corona-restriktionerne er hævet så meget efter sommerferien, at der kan gennemføres traditionelle medlemsmøder om forbundets kommende krav til overenskomsterne.

”Vi er lidt sent på den denne gang, men nu går vi i gang. Jeg gætter næppe helt galt, hvis jeg forudser krav om højere løn og fokus på de lavtlønnede,” siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning