Pressemeddelelse

Corona viser tydeligt behov for hygiejnedukse

Samfundet kan spare millioner på at fastholde den seneste tids høje hygiejne- og rengøringsindsats. Alle institutioner bør have en hygiejnekoordinator, og kommuner bør oprette permanente hygiejneorganisationer, mener FOA.

Ikke blot har de seneste måneders øgede fokus på hygiejne og rengøring bidraget til, at antallet af coronasmittede ikke eksploderede. Det har også mindsket forekomsten af andre sygdomme. Allerede i slutningen af marts var der sket en nedgang på 70 procent i tilfældene af influenza, viser tal fra Statens Serum Institut. 

“Coronakrisen har mindet os om, at vi kan holde smitsomme virusser nede med god hygiejne og rengøring. Derfor er der virkelig brug for, at vi styrker området – også på den anden side af pandemien,” siger Pia Heidi Nielsen, formand for Kost- og Servicesektoren i FOA. 

Et konkret forslag fra FOA lyder, at alle institutioner såsom plejehjem, skoler og dagtilbud skal have en hygiejnekoordinator – en slags hygiejneduks, som står i spidsen og tager særligt ansvar for hygiejne- og rengøringsindsatsen. Denne opgave skal kunne varetages af FOAs faggrupper, for eksempel pædagogisk personale eller social- og sundhedsansatte, som allerede findes ude på den enkelte arbejdsplads.

”Hvis vi giver nogle af de ansatte faglige kompetencer til at være hygiejnekoordinatorer, vil det være et stort fremskridt. Det giver mulighed for en naturlig og daglig videreformidling af den nødvendige hygiejniske viden til det øvrige personale,” siger Pia Heidi Nielsen. 

Udover hygiejnekoordinatorerne ønsker FOA at oprette nye kombinationsstillinger, som fagforbundets medlemmer kan udfylde. Eksempelvis ser sektorformanden for sig, at en husassistents deltidsstilling i en børnehaves køkken kan udvides med hygiejne- og rengøringsopgaver.

”Med sådan en løsning ville man slå to fluer med et smæk. Man ville både styrke hygiejne- og rengøringsindsatsen og gøre det muligt for de ansatte, som ønsker det, at gå fra deltid til fuldtid,” siger Pia Heidi Nielsen. 

Ifølge sektorformanden bør man i kommunerne også oprette permanente hygiejneorganisationer som skal sikre, at rengøringen i alle offentlige institutioner er infektionshygiejnisk. Kort sagt betyder det, at rengøringen kan bryde smitteveje og forhindre infektioner. 

”Man kan sammenligne en hygiejneorganisation med Fødevarestyrelsen, som sikrer, at fødevarerne ikke er dårlige, og at hygiejnerestriktionerne bliver overholdt. På samme måde skal hygiejneorganisationen sikre, at institutionerne følger de hygiejniske retningslinjer, og at der ikke er fyldt med smitstof på børnehavens legetøj eller plejehjemmets kaffemaskiner,” siger Pia Heidi Nielsen, der nu vil rette henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med forslagene. 

”Det er helt afgørende, at vi kommer i gang med at implementere konkrete løsninger. Det vil gøre os alle mindre syge og i sidste ende spare samfundet for millioner. Der er altså ingen god grund til ikke at prioritere området,” siger Pia Heidi Nielsen. 

Kontakt

Sektorformand Pia Heidi Nielsen, telefon: 20 14 93 86

Hent billede i høj opløsning