Pressemeddelelse

Dagtilbud: Ledigheden stiger blandt uddannede

Mens manglen på hænder i vuggestuer og børnehaver fylder på den politiske dagsorden, stiger ledigheden blandt uddannede pædagogiske assistenter, som ellers kan give kvalitetsløft i dagtilbuddene.

Alt imens politikerne på Christiansborg, forældre, kommuner og organisationer diskuterer, hvordan vi giver børnene en bedre hverdag med flere voksne, går et stigende antal uddannede pædagogiske assistenter ironisk nok rundt uden beskæftigelse. En udvikling, der dårligt giver mening, mener forbundsformand for FOA Mona Striib.
 
"Mens forældre og børn næsten bogstaveligt skriger efter flere hænder i dagtilbuddene, er det virkelig frustrerende at se, at denne gruppe af dygtige faglærte inden for det pædagogiske område skal opleve en stigende ledighed. De kunne her og nu bidrage ikke bare med flere hænder men med et kvalitetsmæssigt løft," siger hun.
 
Ledigheden blandt de pædagogiske assistenter er alene siden juni i år steget fra hvad der svarer til 592 fuldtidsledige til 621 i dag. Dermed er også ledighedsprocenten steget fra 9,6 til over 10 procent.
 
"Det er jo paradoksalt, når vi samtidigt ved, at det er regeringens intention at sikre både flere hænder og mere uddannet personale - som må indebære både pædagoger og pædagogiske assistenter - i børnenes hverdag," siger Mona Striib.
 
Udmeldingen kommer i forlængelse af, at Danmarks Statistik netop har udgivet en ny opgørelse over normeringen i landets dagtilbud. Af den fremgår, at normeringen er uændret i forhold til forrige år. Det gælder på trods af, at der er ansat 700 voksne mere og skyldes, at en større andel af børnene er i 0-2-års-alderen, som kræver flere hænder.
 
"Den nye opgørelse viser, at vi kun lige formår at holde skindet på næsten ude i dagtilbuddene. Det er selvfølgelig godt, at tilstandene ikke er blevet forværret. Men udfordringen bliver med et stigende børnetal jo kun større og større de kommende år. Så jeg begriber ikke, hvorfor kommunerne ikke står i kø for at ansætte de pædagogiske assistenter," siger forbundsformanden.
 
Hendes begejstring over de nye normeringstal er samtidig begrænset. Selv mener FOA, at den lovbestemte minimumsnormering, der skal indføres, skal lyde på en voksen til tre børn i vuggestuen og en voksen til seks børnehavebørn. Og her skal man ikke lade sig narre af, at de nye tal fra Danmarks Statistik ligger på hhv. 3,1 barn og 6,2 pr. voksen.
 
"Normeringen er kunstigt pustet op i de tal, fordi ledernes tid er indregnet. Det samme er vikartimer. Samtidig har man ikke trukket de timer fra, som er gået til sygefravær og ferie," siger Mona Striib, der understreger, at der ud over minimumsnormeringerne skal tilføres ekstra hænder i institutioner med børn med særlige behov eller udfordringer. Altså såkaldte sociale normeringer.
 
For at imødegå det stigende behov for flere uddannede voksne i dagtilbuddene arbejder FOA lige nu på at få øget antallet af pædagogiske assistenter, som hvert år uddannes. Uddannelsen tager godt tre år.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning