Pressemeddelelse

50 års ulighed skal fejes af bordet: Brug for ligelønspulje

De typiske kvindefag er præget af et lønmæssigt efterslæb, konkluderer ny rapport. Det er på tide at gøre op med den historiske ulighed, der har kendetegnet traditionelle kvindefag i flere årtier. Det kræver politisk handling fra Christiansborg. Vi skal have en ligelønspulje, mener formændene i Ligelønsalliancen.

Når antallet af kvinder i et fag stiger, så falder lønnen. Det er den entydige konklusion i en ny undersøgelse fra VIVE, der stiller skarpt på kvinders lønefterslæb.

Forskellen gør sig især gældende i omsorgsfagene i den offentlige sektor. Social- og sundhedsansatte, sygeplejersker, socialpædagoger og pædagoger er de største ofre for det lønmæssige efterslæb, som er en konsekvens af den 50 år gamle tjenestemandsreform.

”Det skriger til himlen, at kvinder her i 2019 får mindre i løn, fordi de er ansat i omsorgsfag i det offentlige. Vi har en lovgivning, der slår fast, at mænd og kvinder skal have lige løn for ’samme arbejde’ og ’arbejde af samme værdi’. Det er ikke tilfældet i dag, hvor man kan undre siger over, hvorfor det bedre kan betale sig at passe på folks penge end at skabe trivsel, sundhed og omsorg for vores børn, syge og ældre”, siger de fire formand i Ligelønsalliancen, der består af BUPL, Socialpædagogernes Landsforbund, FOA og Sundhedskartellet.

Undersøgelsen fra VIVE viser tydeligt den store lønmæssige forskel mellem traditionelle kvindefag og mandefag. Hvis lønnen var 30.000 kroner i et fag, hvor tre ud af fire var mænd, ville lønnen kun være 24.150 kroner i et fag, hvor tre ud af fire var kvinder.

Forskellene skyldes kulturelle og strukturelle problemer, som trækker tråde langt tilbage i historien. Forhold, der kræver handling udover de elementer, der forhandles i det eksisterende overenskomstsystem, mener ligelønsalliancen. 

”Der et brug for et opgør med denne historiske ulighed. Politikerne skal tage ansvar og finde penge til en ligelønspulje, så vi for alvor kan gøre noget ved den urimelige skævhed, som vi stadig ser i dag, og som det politiske system selv var med til at skabe for 50 år siden," siger de fire formænd.

I overenskomstaftalen fra 2018 lykkedes det parterne at afsætte en mindre pulje, som skulle bruges til at rette op på skævheden. Det var et vigtigt politisk signal, om at arbejdsmarkedets parter vil uligheden til livs, men samtidig står det klart, at udfordringen er så stor, at den ikke alene kan klares i overenskomstsystemet. 

Derfor er der brug for, at politikerne på Christiansborg finder penge til en selvstændig ligelønspulje, der for alvor kan rette op på den historiske skævhed.

”Ligelønspuljen skal sikre, at de offentlige arbejdsgivere har en ekstra pose penge med til overenskomstforhandlingerne i 2021, så vi får alvor kan tage hul på udligningen af lønforskellene mellem kvindefag og mandefag i det offentlige, hvor uligheden er størst,” fastslår de fire formænd Grete Christensen, fra Sundhedskartellet, Benny Andersen, fra Socialpædagogernes Landsforbund, Elisa Rimpler, BUPL, og Mona Striib, FOA.  

Fakta

  • Kvindefag er en betegnelse for fag, hvor størstedelen af de ansatte er kvinder.
  • Når andelen af kvinder i et fag stiger med 10 procent, falder lønnen med 3,9 procent. Det viser VIVE’s undersøgelse.
  • Heraf er det 1,8 procent, der udelukkende skyldes størrelsen af kvindeandelen i faget, mens 1,9 procent kan tilskrives uddannelse, og de resterende 0,2 procent kan tilskrives det generelle løngab mellem mænd og kvinder.
  • Løngabet mellem kvinde- og mandefag er ikke mindsket over tid.
  • I 2018 afsatte parterne på det kommunale og regionale område 85 millioner kroner til et lav- og ligelønsprojekt, der skulle fordeles blandt kvindedominerede fag i det offentlige.

Læs mere om VIVE’s rapport her

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning