Pressemeddelelse

Grotesk behandling af syge må stoppes

Reglerne for afklaring af syge borgere i jobcentre er rigide og gør borgerne endnu mere syge. Derfor skal de ændres, siger forbundssekretær Jens Nielsen efter bekymrende undersøgelse fra Psykiatrifonden.

Ydmygende. Uværdigt. Håbløst. Og generelt livskvalitetsforringende. Sådan oplever mange syge borgere de forløb, de gennemgår, i landets jobcentre. Det viser en undersøgelse, som Psykiatrifonden i dag offentliggør, og som er baseret på svar fra blandt andre medlemmer af FOA, der på grund af sygdom inden for de seneste to år har været tilknyttet et jobcenter i et halvt år eller mere.

”Undersøgelsen er et rystende vidnesbyrd om den skamløse mistænkelighedskultur, som hele systemet og dets regler hviler på og hvor grundantagelsen er, at de syges største lidelse er, at de er arbejdssky,” siger forbundssekretær i FOA Jens Nielsen.

Samlet har omkring 1.000 mennesker deltaget i undersøgelsen. Også medlemmer fra 3F og Dansk Magisterforening er blandt respondenterne. De allersvageste og mest syge uden kontakt til arbejdsmarkedet er således ikke repræsenteret, da de sjældent er medlem af fagforeninger. Alligevel er det hele 7 ud af 10, som vurderer, at deres kontakt med jobcenteret i høj eller nogen grad belaster deres livskvalitet. Samtidig angiver 6 ud af 10, at de i høj eller nogen grad har ”oplevet at føle ydmygelse eller manglende værdighed” i forbindelse med deres sagsforløb på jobcentret. Knap hver fjerde oplever endda, at de har fået tanker om, at livet ikke er værd at leve.

”Systemet gør kun ondt værre. For ud over at presse den enkelte ud i arbejdsprøvninger og virksomhedspraktikker, som passer rigtigt dårligt til de lægeerklæringer, de har med sig, så er langt de fleste af dem vanvittigt bekymrede for deres økonomi. Og det gør hverken folk raske eller mere arbejdsdygtige,” siger Jens Nielsen.

Han mener, at sygedagpengereformen fra 2014 har gjort stor skade ved mere end at halvere sygedagpengeperioden fra 52 til 22 uger. Derefter venter en ydelse, der er lige så lav som kontanthjælp, med mindre sygedagpengeperioden efter de 22 uger vurderes at kunne forlænges.

”Mange kan slet ikke nå at blive udredt i sundhedssystemet inden for 22 uger, så det er en enorm stressfaktor,” siger Jens Nielsen.

Det handler ikke om, at sagsbehandlerne ikke gør deres arbejde godt nok, understreger han. Problemet ligger i reglerne.

Knap 6 ud af 10 i undersøgelsen betragter i høj eller nogen grad sin nuværende sagsbehandler som en god hjælp og støtte.

Læs den samlede undersøgelse her

Kontakt

Forbundssekretær Jens Nielsen, telefon: 31 40 01 39

Hent billede i høj opløsning